Клас 3

Завантажити перелік у текстовому файлі

Нелікувальна косметика та нелікувальні парфумерно-косметичні препарати; нелікувальні препарати для чищення зубів; парфумерні вироби, ефірні олії; вибілювальні препарати та інші речовини для прання; чистильні, полірувальні, очищальні та абразивні препарати

166 - 180 з 255 записів
Назва товару Базовий номер
U пральні препарати 030124
E laundry preparations  
F lessives  
U препарати для ароматизації повітря 030215
E air fragrancing preparations  
F parfums d'ambiance  
U препарати для ванн, крім призначених на медичні потреби 030230
E bath preparations, not for medical purposes  
F préparations pour le bain, non à usage médical  
U препарати для вибілювання вичиненої шкіри 030025
E leather bleaching preparations  
F produits pour blanchir le cuir  
U препарати для видаляння воску з підлоги [очищальні препарати] 030206
E floor wax removers [scouring preparations]  
F décapants pour cire à parquet  
U препарати для видаляння іржі 030170
E rust removing preparations  
F produits pour l'enlèvement de la rouille  
U препарати для видаляння лаків 030088
E varnish-removing preparations  
F produits pour enlever les vernis  
U препарати для видаляння лакофарбового покриття 030179
E paint stripping preparations  
F produits pour enlever la peinture  
U препарати для видаляння накипу на побутові потреби 030081
E descaling preparations for household purposes  
F détartrants à usage domestique  
U препарати для видаляння плям 030068
E stain removers  
F détachants  
U препарати для видаляння політур 030085
E lacquer-removing preparations  
F produits pour enlever les laques  
U препарати для випрямляння волосся 030232
E hair straightening preparations  
F préparations pour le lissage des cheveux  
U препарати для гоління 030148
E shaving preparations  
F produits de rasage  
U препарати для депіляції 030096
E depilatory preparations / depilatories  
F dépilatoires / produits épilatoires  
U препарати для догляду за нігтями 030137
E nail care preparations  
F produits pour le soin des ongles  
166 - 180 з 255 записів