Клас 3

Завантажити перелік у текстовому файлі

Нелікувальна косметика та нелікувальні парфумерно-косметичні препарати; нелікувальні препарати для чищення зубів; парфумерні вироби, ефірні олії; вибілювальні препарати та інші речовини для прання; чистильні, полірувальні, очищальні та абразивні препарати

241 - 255 з 255 записів
Назва товару Базовий номер
U чистильна крейда 030067
E cleaning chalk  
F craie pour le nettoyage  
U чистильні препарати 030104
E cleaning preparations  
F produits de nettoyage  
U чистильні препарати хімічні на побутові потреби 030245
E chemical cleaning preparations for household purposes  
F produits chimiques de nettoyage à usage domestique  
U шампуні для домашніх тварин [нелікувальні препарати для догляду за тваринами] 030196
E shampoos for pets [non-medicated grooming preparations]  
F shampooings pour animaux de compagnie [préparations d'hygiène non médicamenteuses]  
U шампуні для тварин [нелікувальні препарати для догляду за тваринами] 030242
E shampoos for animals [non-medicated grooming preparations]  
F shampooings pour animaux [préparations d'hygiène non médicamenteuses]  
U шампуні сухі* 030223
E dry shampoos*  
F shampooings secs*  
U шампуні* 030134
E shampoos*  
F shampooings*  
U шевський вар 030050
E cobblers' wax  
F poix pour cordonniers  
U шевський віск 030049
E shoemakers' wax  
F cire pour cordonniers  
U шліфувальна шкурка 030140
E sandpaper / glass paper  
F papier de verre  
U шліфувальні камені 030002
E smoothing stones  
F pierres à adoucir  
U шліфувальні препарати / гострильні препарати 030003
E grinding preparations / sharpening preparations  
F produits pour aiguiser / produits pour l'affûtage  
U штампи косметичні заправлені 030269
E cosmetic stamps, filled  
F tampons cosmétiques, remplis  
U штучні вії 030042
E false eyelashes  
F cils postiches  
U штучні нігті 030136
E false nails  
F ongles postiches  
241 - 255 з 255 записів