Клас 4

Технічні мастила і оливи; мастильні матеріали; речовини для вбирання, змочування і пов'язування пилу; паливо (в тому числі моторний бензин) і світильні речовини; свічки, ґноти для освітлювання

Назва товару Базовий номер
U дрова 040013
E firewood  
F bois de feu / bois à brûler  
U електрична енергія 040106
E electrical energy  
F énergie électrique  
U етанол [паливо] 040107
E ethanol [fuel]  
F éthanol [carburant]  
U жири для взуття 040026
E grease for boots / grease for shoes  
F graisses pour chaussures / graisses pour souliers  
U жири для вичиненої шкіри 040034
E grease for leather  
F graisses pour le cuir  
U жири тверді 040037
E tallow  
F dégras  
U захисні олії і жири для вичиненої шкіри 040086
E preservatives for leather [oils and greases]  
F produits pour la conservation du cuir [huiles et graisses]  
U зволожувальні олії 040056
E moistening oil  
F huiles de mouillage  
U кам'яне вугілля 040023
E coal  
F charbon [combustible] / houille  
U кам'яновугільна олива 040054
E coal naphtha  
F huile de houille  
U кам'яновугільний пил [паливо] 040072
E coal dust [fuel]  
F poussier [combustible]  
U кам'яновугільні брикети 040016
E coal briquettes  
F boulets de charbon  
U карнаубський віск 040021
E carnauba wax  
F cire de carnauba  
U касторова олія на технічні потреби 040089
E castor oil for technical purposes  
F huile de ricin à usage technique  
U кістковий жир технічний 040067
E bone oil for industrial purposes  
F huile d'os industrielle  
U кокс 040031
E coke  
F coke  
U ксилен 040078
E xylene  
F xylène  
U ксилол 040077
E xylol  
F xylol  
U лігроїн 040045
E ligroin  
F ligroïne  
U мазут 040064
E mazut  
F mazout  
U мастила для зброї 040011
E grease for arms [weapons]  
F graisse pour armes  
U мастила для пасів 040033
E grease for belts  
F graisse pour courroies  
U мастильний графіт 040052
E lubricating graphite  
F graphite lubrifiant  
U мастильні жири 040060
E lubricating grease  
F graisses de graissage  
U мастильні матеріали 040063
E lubricants  
F lubrifiants