Клас 4

Завантажити перелік у текстовому файлі

Технічні масла і мастила; мастильні матеріали; суміші для вбирання, змочування і зв'язування пилу; паливо (в тому числі моторний бензин) і світильні речовини; свічки та ґноти для освітлювання

Назва товару Базовий номер
U газойль / дизельне паливо 040048
E diesel oil / gas oil  
F gasoil  
U газолін 040051
E gasoline  
F gazoline  
U гас 040059
E kerosene  
F kérosène  
U генераторний газ 040103
E producer gas  
F gaz pauvre  
U ґноти для ламп 040061
E lamp wicks  
F mèches de lampes  
U ґноти для свічок 040046
E wicks for candles  
F mèches pour bougies  
U денатурований спирт 040002
E methylated spirit  
F alcool à brûler  
U деревне вугілля [паливо] 040014
E charcoal [fuel]  
F charbon de bois [combustible]  
U добавки нехімічні до моторного палива 040085
E additives, non-chemical, to motor fuel  
F additifs non chimiques pour carburants  
U дрова 040013
E firewood  
F bois à brûler / bois de feu  
U електрична енергія 040106
E electrical energy  
F énergie électrique  
U етанол [паливо] 040107
E ethanol [fuel]  
F éthanol [carburant]  
U жири для вичиненої шкіри 040034
E grease for leather  
F graisses pour le cuir  
U жири для захисту вичиненої шкіри 040086
E greases for the preservation of leather  
F graisses pour la conservation du cuir  
U жири для пасів 040033
E grease for belts  
F graisse pour courroies