Клас 4

Завантажити перелік у текстовому файлі

Технічні масла і мастила; мастильні матеріали; суміші для вбирання, змочування і зв'язування пилу; паливо (в тому числі моторний бензин) і світильні речовини; свічки та ґноти для освітлювання

Назва товару Базовий номер
U жири тверді 040037
E tallow  
F dégras  
U жирувальні суміші для взуття 040026
E grease for footwear  
F graisses pour chaussures  
U зволожувальні масла 040056
E moistening oil  
F huiles de mouillage  
U кам'яне вугілля 040023
E coal  
F charbon [combustible] / houille  
U кам'яновугільне мастило 040054
E coal naphtha  
F huile de houille  
U кам'яновугільний пил [паливо] 040072
E coal dust [fuel]  
F poussier [combustible]  
U кам'яновугільні брикети 040016
E coal briquettes  
F boulets de charbon  
U карбюровані паливні суміші 040020
E vaporized fuel mixtures  
F mélanges carburants gazéifiés  
U карнаубський віск 040021
E carnauba wax  
F cire de carnauba  
U кістковий жир на промислові потреби 040067
E bone oil for industrial purposes  
F huile d'os industrielle  
U кокс 040031
E coke  
F coke  
U ксиленове паливо 040113
E xylene fuel  
F carburant au xylène  
U лігніт 040062
E lignite  
F lignite  
U лігроїн 040045
E ligroin  
F ligroïne  
U мазут 040064
E mazut  
F mazout