Клас 5

Фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські [медичні] потреби; дієтичні продукти і речовини на лікарські [медичні] чи ветеринарні потреби, дитяче харчування; дієтичні добавки для людей і тварин; пластири, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовляння зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди

Назва товару Базовий номер
U солі для лікувальних ванн 050302
E bath salts for medical purposes  
F sels pour le bain à usage médical  
U солі для нюхання від зомління 050224
E smelling salts  
F sels contre l'évanouissement / sels odorants  
U солі до лікувальних ванн з мінеральних вод 050042
E salts for mineral water baths  
F sels pour bains d'eaux minérales  
U солі калію на лікарські [медичні] потреби 050251
E potassium salts for medical purposes  
F sels de potassium à usage médical  
U солі мінеральних вод 050130
E mineral water salts  
F sels d'eaux minérales  
U солі на лікарські [медичні] потреби 050137
E salts for medical purposes  
F sels à usage médical  
U солі натрію на лікарські [медичні] потреби 050274
E sodium salts for medical purposes  
F sels de soude à usage médical  
U солод на фармацевтичні потреби 050203
E malt for pharmaceutical purposes  
F malt à usage pharmaceutique  
U солодові молочні напої на лікарські [медичні] потреби 050188
E malted milk beverages for medical purposes  
F lait malté à usage médical  
U сперма для штучного запліднювання 050177
E semen for artificial insemination  
F sperme pour l'insémination artificielle  
U спирт лікарський [медичний] 050008
E medicinal alcohol  
F alcools médicinaux  
U спирт на фармацевтичні потреби 050438
E alcohol for pharmaceutical purposes  
F alcools à usage pharmaceutique  
U сплави [стопи] дорогоцінних металів на зубничі [стоматологічні] потреби 050010
E alloys of precious metals for dental purposes  
F alliages de métaux précieux à usage dentaire  
U спринцювальні препарати на лікарські [медичні] потреби 050402
E douching preparations for medical purposes  
F préparations de lavage vaginal à usage médical  
U стерилізувальні препарати 050275
E sterilising preparations  
F produits pour la stérilisation  
U стероїди 050395
E steroids  
F stéroïdes  
U стовбурові клітини на ветеринарні потреби 050404
E stem cells for veterinary purposes  
F cellules souches à usage vétérinaire  
U стовбурові клітини на лікарські [медичні] потреби 050403
E stem cells for medical purposes  
F cellules souches à usage médical  
U стоматологічні [зубничі] абразивні матеріали 050001
E dental abrasives  
F abrasifs à usage dentaire  
U стрихнін 050276
E strychnine  
F strychnine  
U сульфонаміди [ліки] 050279
E sulfonamides [medicines]  
F sulfamides [médicaments]  
U тампони для загоювання ран 050136
E vulnerary sponges  
F éponges vulnéraires  
U терапевтичні препарати до ванн 050045
E therapeutic preparations for the bath  
F préparations thérapeutiques pour le bain  
U термальні води 050131
E thermal water  
F eaux thermales  
U терпентина [скипидар] на фармацевтичні потреби 050282
E turpentine for pharmaceutical purposes  
F térébenthine à usage pharmaceutique