Клас 5

Завантажити перелік у текстовому файлі

Фармацевтичні, медичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на медичні потреби; дієтичні харчові продукти і речовини, призначені для медичного чи ветеринарного використання, продукти для дитячого харчування; дієтичні добавки для людей і тварин; пластири, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів, стоматологічний віск; дезінфікувальні засоби; препарати для знищування шкідників; фунгіциди, гербіциди

Назва товару Базовий номер
U терапевтичні препарати для ванн 050045
E therapeutic preparations for the bath  
F préparations thérapeutiques pour le bain  
U термальні води 050131
E thermal water  
F eaux thermales  
U тимол на фармацевтичні потреби 050284
E thymol for pharmaceutical purposes  
F thymol à usage pharmaceutique  
U тирлич на фармацевтичні потреби 050158
E gentian for pharmaceutical purposes  
F gentiane à usage pharmaceutique  
U тонізуючі засоби [ліки] 050262
E tonics [medicines]  
F reconstituants [médicaments]  
U трави для куріння на медичні потреби 050336
E smoking herbs for medical purposes  
F herbes à fumer à usage médical  
U трав'яні чаї на медичні потреби 050240
E herbal teas for medicinal purposes  
F tisanes  
U трансплантати [живі тканини] 050450
E transplants [living tissues]  
F greffons [tissus vivants]  
U труси абсорбувальні для хворих на нетримання 050372
E pants, absorbent, for incontinents  
F culottes hygiéniques pour incontinents  
U тютюнові екстракти [інсектициди] 050186
E tobacco extracts [insecticides]  
F extraits de tabac [insecticides]  
U фармацевтичні препарати 050069
E pharmaceutical preparations  
F préparations pharmaceutiques  
U фармацевтичні препарати від лупи 050241
E pharmaceutical preparations for treating dandruff  
F préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire  
U фармацевтичні препарати для догляду за шкірою 050239
E pharmaceutical preparations for skin care  
F préparations pharmaceutiques pour soins cutanés  
U фармацевтичні препарати для лікування сонячних опіків 050100
E pharmaceutical preparations for treating sunburn  
F préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires  
U фармацевтичні препарати на основі вапна 050074
E lime-based pharmaceutical preparations  
F préparations pharmaceutiques à base de chaux  
U фармацевтичні продукти 050453
E pharmaceuticals  
F produits pharmaceutiques  
U фенол на фармацевтичні потреби 050236
E phenol for pharmaceutical purposes  
F phénol à usage pharmaceutique  
U фенхель на медичні потреби 050147
E fennel for medical purposes  
F fenouil à usage médical  
U ферменти на фармацевтичні потреби 050333
E ferments for pharmaceutical purposes  
F ferments à usage pharmaceutique  
U ферментні препарати на ветеринарні потреби 050371
E enzyme preparations for veterinary purposes  
F préparations enzymatiques à usage vétérinaire  
U фітотерапевтичні препарати на медичні потреби 050455
E phytotherapy preparations for medical purposes  
F préparations de phytothérapie à usage médical  
U формальдегід на фармацевтичні потреби 050335
E formic aldehyde for pharmaceutical purposes  
F aldéhyde formique à usage pharmaceutique  
U фосфати на фармацевтичні потреби 050245
E phosphates for pharmaceutical purposes  
F phosphates à usage pharmaceutique  
U фунгіциди 050151
E fungicides  
F fongicides  
U хімікати для лікування винограду, ураженого хворобою 050288
E vine disease treating chemicals  
F produits chimiques pour le traitement des maladies de la vigne