Клас 5

Завантажити перелік у текстовому файлі

Фармацевтичні, медичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на медичні потреби; дієтичні харчові продукти і речовини, призначені для медичного чи ветеринарного використання, продукти для дитячого харчування; дієтичні добавки для людей і для тварин; пластири, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів, стоматологічний віск; дезінфікувальні засоби; препарати для знищування шкідників; фунгіциди, гербіциди

Назва товару Базовий номер
U дієтичні добавки для тварин 050419
E dietary supplements for animals  
F compléments alimentaires pour animaux  
U дієтичні добавки з бджолиного маточного молочка 050425
E royal jelly dietary supplements  
F compléments alimentaires de gelée royale  
U дієтичні добавки з глюкози 050430
E glucose dietary supplements  
F compléments alimentaires de glucose  
U дієтичні добавки з квіткового пилку 050428
E pollen dietary supplements  
F compléments alimentaires de pollen  
U дієтичні добавки з косметичним ефектом 050484
E dietary supplements with a cosmetic effect  
F compléments alimentaires à effet cosmétique  
U дієтичні добавки з насіння льону 050421
E linseed dietary supplements / flaxseed dietary supplements  
F compléments alimentaires de graines de lin  
U дієтичні добавки з олії льону 050422
E linseed oil dietary supplements / flaxseed oil dietary supplements  
F compléments alimentaires d'huile de graines de lin  
U дієтичні добавки з порошку ягід асаї 050482
E acai powder dietary supplements  
F compléments alimentaires à base de poudre d'açaï  
U дієтичні добавки з прополісу 050427
E propolis dietary supplements  
F compléments alimentaires de propolis  
U дієтичні добавки із зародків пшениці 050423
E wheat germ dietary supplements  
F compléments alimentaires de germes de blé  
U дієтичні напої, призначені на медичні потреби 050307
E dietetic beverages adapted for medical purposes  
F boissons diététiques à usage médical  
U дієтичні речовини, призначені для медичного використання 050350
E dietetic substances adapted for medical use  
F substances diététiques à usage médical  
U дієтичні харчові продукти, призначені на медичні потреби 050297
E dietetic foods adapted for medical purposes  
F aliments diététiques à usage médical  
U дріжджі на фармацевтичні потреби 050194
E yeast for pharmaceutical purposes  
F levure à usage pharmaceutique  
U дріжджові дієтичні добавки 050424
E yeast dietary supplements  
F compléments alimentaires de levure  
U евкаліпт на фармацевтичні потреби 050142
E eucalyptus for pharmaceutical purposes  
F eucalyptus à usage pharmaceutique  
U евкаліптол на фармацевтичні потреби 050141
E eucalyptol for pharmaceutical purposes  
F eucalyptol à usage pharmaceutique  
U екстракти рослин на фармацевтичні потреби 050452
E plant extracts for pharmaceutical purposes  
F extraits de plantes à usage pharmaceutique  
U екстракти трав на медичні потреби 050456
E herbal extracts for medical purposes  
F extraits de plantes à usage médical  
U екстракти хмелю на фармацевтичні потреби 050343
E extracts of hops for pharmaceutical purposes  
F extraits de houblon à usage pharmaceutique  
U еліксири [фармацевтичні препарати] 050133
E elixirs [pharmaceutical preparations]  
F élixirs [préparations pharmaceutiques]  
U ензими на ветеринарні потреби 050369
E enzymes for veterinary purposes  
F enzymes à usage vétérinaire  
U ензими на медичні потреби 050368
E enzymes for medical purposes  
F enzymes à usage médical  
U ензимні дієтичні добавки 050429
E enzyme dietary supplements  
F compléments alimentaires d'enzymes  
U ензимні препарати на медичні потреби 050370
E enzyme preparations for medical purposes  
F préparations enzymatiques à usage médical  
U естери на фармацевтичні потреби 050138
E esters for pharmaceutical purposes  
F esters à usage pharmaceutique  
U естери целюлози на фармацевтичні потреби 050318
E cellulose esters for pharmaceutical purposes  
F esters de cellulose à usage pharmaceutique  
U етери на фармацевтичні потреби 050139
E ethers for pharmaceutical purposes  
F éthers à usage pharmaceutique  
U етери целюлози на фармацевтичні потреби 050320
E cellulose ethers for pharmaceutical purposes  
F éthers de cellulose à usage pharmaceutique  
U жарознижувальні засоби 050146
E febrifuges  
F fébrifuges  
U желатин на медичні потреби 050157
E gelatine for medical purposes  
F gélatine à usage médical  
U жири для доїння 050165
E milking grease  
F graisse à traire  
U жири на ветеринарні потреби 050164
E greases for veterinary purposes  
F graisses à usage vétérinaire  
U жири на медичні потреби 050163
E greases for medical purposes  
F graisses à usage médical  
U жувальні гумки з нікотином, що використовуються як засоби для відмови від куріння 050485
E nicotine gum for use as an aid to stop smoking  
F gommes à la nicotine pour le sevrage tabagique  
U жувальні гумки на медичні потреби 050198
E chewing gum for medical purposes  
F gommes à mâcher à usage médical  
U заспокійливі препарати 050152
E nervines  
F nervins  
U захисні подушечки при бурситі великого пальця стопи 050391
E bunion pads  
F coussinets pour oignons  
U ізотопи на медичні потреби 050349
E isotopes for medical purposes  
F isotopes à usage médical  
U імуностимулятори 050458
E immunostimulants  
F immunostimulants  
U індикаторний папір на ветеринарні потреби 050464
E reagent paper for veterinary purposes  
F papier réactif à usage vétérinaire  
U індикаторний папір на медичні потреби 050437
E reagent paper for medical purposes  
F papier réactif à usage médical  
U інсектициди 050055
E insecticides  
F insecticides  
U ірландський мох на медичні потреби 050182
E Irish moss for medical purposes  
F mousse d'Irlande à usage médical  
U йод на фармацевтичні потреби 050346
E iodine for pharmaceutical purposes  
F iode à usage pharmaceutique  
U йодиди лужних металів на фармацевтичні потреби 050348
E alkaline iodides for pharmaceutical purposes  
F iodures alcalins à usage pharmaceutique  
U йодиди на фармацевтичні потреби 050347
E iodides for pharmaceutical purposes  
F iodures à usage pharmaceutique  
U йодоформ 050181
E iodoform  
F iodoforme  
U казеїнові дієтичні добавки 050434
E casein dietary supplements  
F compléments alimentaires de caséine  
U каломель [фунгіцид] 050064
E calomel [fungicide]  
F calomel [fongicide]  
U камеді на медичні потреби 050161
E gum for medical purposes  
F gommes à usage médical  
U камфора на медичні потреби 050309
E camphor for medical purposes  
F camphre à usage médical  
U камфорна олія на медичні потреби 050308
E camphor oil for medical purposes  
F huile camphrée à usage médical  
U капсули для ліків 050068
E capsules for medicines  
F capsules pour médicaments  
U капсули з дендримерних полімерів для фармацевтичних продуктів 050487
E capsules made of dendrimer-based polymers, for pharmaceuticals  
F capsules en polymères dendrimériques pour produits pharmaceutiques  
U карболінеум [паразитицид] 050311
E carbolineum [parasiticide]  
F carbonyle [antiparasitaire]  
U каустики на фармацевтичні потреби 050319
E caustics for pharmaceutical purposes  
F caustiques à usage pharmaceutique  
U каустичні олівці 050102
E caustic pencils  
F crayons caustiques  
U кашу на фармацевтичні потреби 050062
E cachou for pharmaceutical purposes  
F cachou à usage pharmaceutique  
U квасія на медичні потреби 050254
E quassia for medical purposes  
F quassia à usage médical  
U квебрахо на медичні потреби 050253
E quebracho for medical purposes  
F quebracho à usage médical  
U кисень на медичні потреби 050399
E oxygen for medical purposes  
F oxygène à usage médical  
U кислоти на фармацевтичні потреби 050292
E acids for pharmaceutical purposes  
F acides à usage pharmaceutique  
U кисневі ванни 050043
E oxygen baths  
F bains d'oxygène  
U кістковий цемент на хірургічні та ортопедичні потреби 050385
E bone cement for surgical and orthopaedic purposes / bone cement for surgical and orthopedic purposes  
F ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie  
U клейкі препарати для ловіння мух 050217
E fly glue / fly catching adhesives  
F glu contre les mouches  
U клейкі стрічки на медичні потреби / клейкі смуги на медичні потреби 050294
E adhesive tapes for medical purposes / adhesive bands for medical purposes  
F bandes adhésives pour la médecine / rubans adhésifs pour la médecine  
U клеючі препарати для зубних протезів 050003
E adhesives for dentures  
F adhésifs pour prothèses dentaires  
U кокаїн 050086
E cocaine  
F cocaïne  
U колаген на медичні потреби 050451
E collagen for medical purposes  
F collagène à usage médical  
U колодій на фармацевтичні потреби 050324
E collodion for pharmaceutical purposes  
F collodion à usage pharmaceutique  
U компреси 050089
E compresses  
F compresses  
U контрацептиви хімічні 050095
E chemical contraceptives  
F contraceptifs chimiques  
U кора ангустури на медичні потреби 050020
E angostura bark for medical purposes  
F écorce d'angosture à usage médical / écorce d'angusture à usage médical  
U кора кондуранго на медичні потреби 050092
E condurango bark for medical purposes  
F écorce de condurango  
U кора кротонова 050105
E croton bark  
F écorce de croton  
U кора мангрового дерева на фармацевтичні потреби 050199
E mangrove bark for pharmaceutical purposes  
F écorce de manglier à usage pharmaceutique  
U кора миробаланова на фармацевтичні потреби 050221
E myrobalan bark for pharmaceutical purposes  
F écorce de myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique  
U кора на фармацевтичні потреби 050132
E barks for pharmaceutical purposes  
F écorces à usage pharmaceutique  
U кора хінного дерева на медичні потреби 050255
E quinquina for medical purposes / cinchona for medical purposes  
F quinquina à usage médical  
U коріння лікувальне 050260
E medicinal roots  
F racines médicinales  
U коріння ревеню на фармацевтичні потреби 050261
E rhubarb roots for pharmaceutical purposes  
F racines de rhubarbe à usage pharmaceutique  
U корм для тварин лікувальний 050445
E medicated animal feed  
F aliments médicamenteux pour animaux  
U корпія на медичні потреби 050073
E lint for medical purposes  
F charpie  
U краплі для очей 050088
E collyrium  
F collyre  
U крем з винного каменю на фармацевтичні потреби 050325
E cream of tartar for pharmaceutical purposes  
F crème de tartre à usage pharmaceutique  
U креозот на фармацевтичні потреби 050326
E creosote for pharmaceutical purposes  
F créosote à usage pharmaceutique  
U кров на медичні потреби 050265
E blood for medical purposes  
F sang à usage médical  
U кровоочищальні засоби 050117
E depuratives  
F dépuratifs  
U кровоспинні препарати 050277
E styptic preparations  
F styptiques  
U кропова олія на медичні потреби 050018
E dill oil for medical purposes  
F essence d'aneth à usage médical  
U крохмаль на дієтичні або фармацевтичні потреби 050013
E starch for dietetic or pharmaceutical purposes  
F amidon à usage diététique ou pharmaceutique  
U культури біологічних тканин на ветеринарні потреби 050406
E biological tissue cultures for veterinary purposes  
F cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire  
U культури біологічних тканин на медичні потреби 050405
E biological tissue cultures for medical purposes  
F cultures de tissus biologiques à usage médical  
U культури мікроорганізмів для медичного або ветеринарного використання 050213
E cultures of microorganisms for medical or veterinary use  
F cultures de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire  
U кураре 050106
E curare  
F curare  
U лаки для зубів 050112
E dental lacquer  
F laques dentaires  
U лактаційні вкладки 050378
E breast-nursing pads  
F coussinets d'allaitement  
U лактоза на фармацевтичні потреби 050192
E milk sugar for pharmaceutical purposes / lactose for pharmaceutical purposes  
F sucre de lait à usage pharmaceutique / lactose à usage pharmaceutique  
U лейкопластири 050019
E adhesive plasters / sticking plasters  
F sparadrap