Клас 5

Фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські [медичні] потреби; дієтичні продукти і речовини на лікарські [медичні] чи ветеринарні потреби, дитяче харчування; дієтичні добавки для людей і тварин; пластири, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовляння зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди

Назва товару Базовий номер
U лосьйони для собак 050322
E dog lotions  
F lotions pour chiens  
U лосьйони на ветеринарні потреби 050220
E lotions for veterinary purposes  
F lotions à usage vétérinaire  
U лосьйони на фармацевтичні потреби 050191
E lotions for pharmaceutical purposes  
F lotions à usage pharmaceutique  
U лупулін на фармацевтичні потреби 050197
E lupulin for pharmaceutical purposes  
F lupuline à usage pharmaceutique  
U льодяники [смоктунці] лікувальні 050310
E candy for medical purposes  
F sucre candi à usage médical  
U льонове насіння на фармацевтичні потреби 050162
E flaxseed for pharmaceutical purposes / linseed for pharmaceutical purposes  
F graines de lin à usage pharmaceutique  
U магнезія на фармацевтичні потреби 050127
E magnesia for pharmaceutical purposes  
F magnésie à usage pharmaceutique  
U мазі від сонячних опіків 050301
E sunburn ointments  
F onguents contre les brûlures du soleil / produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]  
U мазі на фармацевтичні потреби 050225
E ointments for pharmaceutical purposes  
F onguents à usage pharmaceutique  
U мазі проти обмороження на фармацевтичні потреби 050023
E frostbite salve for pharmaceutical purposes  
F baume antigel à usage pharmaceutique  
U марля для перев'язування 050155
E gauze for dressings  
F gaze pour pansements  
U матеріали для пломбування зубів 050110
E teeth filling material  
F matières pour plomber les dents  
U матеріали на зубні виліпки 050111
E dental impression materials  
F matières pour empreintes dentaires  
U маткове молочко [бджолине] на фармацевтичні потреби 050316
E royal jelly for pharmaceutical purposes  
F gelée royale à usage pharmaceutique  
U мелісова вода на фармацевтичні потреби 050128
E melissa water for pharmaceutical purposes  
F eau de mélisse à usage pharmaceutique  
U ментол 050210
E menthol  
F menthol  
U мигдалеве молочко на фармацевтичні потреби 050300
E milk of almonds for pharmaceutical purposes  
F lait d'amandes à usage pharmaceutique  
U мийні засоби для собак 050075
E dog washes  
F produits pour laver les chiens  
U мийні засоби для тварин 050189
E animal washes  
F produits pour laver les animaux  
U мийні засоби для худоби 050051
E cattle washes  
F produits pour laver les bestiaux  
U миробаланова кора на фармацевтичні потреби 050221
E myrobalan bark for pharmaceutical purposes  
F écorce de myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique  
U мінеральні харчові добавки 050382
E mineral food supplements  
F suppléments alimentaires minéraux  
U мозольні подушечки [м'які підкладки] 050391
E bunion pads  
F coussinets pour oignons  
U молескін на лікарські [медичні] потреби 050392
E moleskin for medical purposes  
F moleskine à usage médical  
U молочні порошки на дитяче харчування 050145
E lacteal flour for babies  
F farines lactées pour bébés  
U молочні ферменти на фармацевтичні потреби 050187
E milk ferments for pharmaceutical purposes  
F ferments lactiques à usage pharmaceutique  
U морська вода до лікувальних ванн 050044
E sea water for medicinal bathing  
F eau de mer pour bains médicinaux  
U м'ята на фармацевтичні потреби 050201
E mint for pharmaceutical purposes  
F menthe à usage pharmaceutique  
U наплічні пов'язки [перев'язі] на хірургічні потреби 050267
E scapulars for surgical purposes  
F scapulaires à usage chirurgical  
U наривальні засоби 050290
E vesicants  
F vésicants  
U наркотики на лікарські [медичні] потреби 050223
E narcotics  
F narcotiques  
U настоянки йоду 050179
E tincture of iodine  
F teinture d'iode  
U настоянки на лікарські [медичні] потреби 050208
E tinctures for medical purposes  
F teintures à usage médical  
U обкурювальні препарати на лікарські [медичні] потреби 050337
E fumigation preparations for medical purposes  
F produits pour fumigations à usage médical  
U обкурювальні свічки / обкурювальні таблетки 050085
E fumigating pastilles / fumigating sticks  
F clous fumants  
U облатки на фармацевтичні потреби 050243
E cachets for pharmaceutical purposes  
F cachets à usage pharmaceutique  
U олівці від бородавок 050033
E wart pencils  
F crayons antiverrue  
U олівці від головного болю 050101
E headache pencils  
F crayons antimigraineux  
U олія терпентинна [скипидарна] на фармацевтичні потреби 050283
E oil of turpentine for pharmaceutical purposes  
F essence de térébenthine à usage pharmaceutique  
U опій на лікарські [медичні] потреби 050227
E opium  
F opium  
U оподельдок 050228
E opodeldoc  
F opodeldoch  
U отрута для щурів 050216
E rat poison  
F mort-aux-rats  
U отрути 050249
E poisons  
F poisons  
U охолоджувальні спреї на лікарські [медичні] потреби 050407
E cooling sprays for medical purposes  
F sprays réfrigérants à usage médical  
U очищальні препарати для повітря 050005
E air purifying preparations  
F produits pour la purification de l'air  
U палички локриці на фармацевтичні потреби 050303
E stick liquorice for pharmaceutical purposes  
F bâtons de réglisse à usage pharmaceutique  
U панталони вбиральні [абсорбувальні] для хворих на нетримання 050372
E pants, absorbent, for incontinents  
F culottes hygiéniques pour incontinents  
U папір на гірчичники 050237
E paper for mustard plasters / paper for mustard poultices  
F papier à sinapismes  
U папір проти молі 050286
E mothproof paper / mothproofing paper  
F papier antimite  
U паразитоциди [засоби для нищення паразитів] 050238
E parasiticides  
F parasiticides  
U пастилки на фармацевтичні потреби / таблетки на фармацевтичні потреби 050214
E lozenges for pharmaceutical purposes / pastilles for pharmaceutical purposes  
F pastilles à usage pharmaceutique  
U пахощі для віднаджування комах 050386
E insect repellent incense  
F encens répulsif pour insectes  
U пектин на фармацевтичні потреби 050231
E pectin for pharmaceutical purposes  
F pectine à usage pharmaceutique  
U пелюшки для хворих на нетримання 050351
E napkins for incontinents  
F couches hygiéniques pour incontinents  
U пепсини на фармацевтичні потреби 050242
E pepsins for pharmaceutical purposes  
F pepsines à usage pharmaceutique  
U пептони на фармацевтичні потреби 050180
E peptones for pharmaceutical purposes  
F peptones à usage pharmaceutique  
U перев'язувальні матеріали лікарські [медичні] 050114
E dressings, medical  
F articles pour pansements  
U перлова пудра на лікарські [медичні] потреби 050410
E pearl powder for medical purposes  
F poudre de perles à usage médical  
U пероксид водню на лікарські [медичні] потреби 050345
E hydrogen peroxide for medical purposes  
F peroxyde d'hydrogène à usage médical  
U пестициди 050439
E pesticides  
F pesticides  
U пігулки для смагнення 050417
E tanning pills  
F pilules autobronzantes  
U пігулки для стримування апетиту 050415
E appetite suppressant pills  
F pilules coupe-faim  
U пігулки для худнення 050416
E slimming pills  
F pilules amaigrissantes / pilules amincissantes  
U пігулки протиокиснювальні [антиоксиданти] 050418
E antioxidant pills  
F pilules antioxydantes  
U підгузки [дитячі пелюшки] 050412
E babies' napkins [diapers] / diapers [babies' napkins]  
F couches pour bébés  
U підгузки [пелюшки] для домашніх тварин 050440
E diapers for pets  
F couches pour animaux de compagnie  
U підгузки дитячі [трусики] 050413
E babies' diaper-pants / babies' napkin-pants / babies' napkin-pants [diaper-pants]  
F couches-culottes  
U піретрумовий порошок [інсектицидний] 050252
E pyrethrum powder  
F poudre de pyrèthre  
U плазма крові 050248
E blood plasma  
F plasma sanguin  
U пластири [лейкопластири] 050019
E adhesive plasters / sticking plasters  
F sparadrap  
U подушечки для годування груддю 050378
E breast-nursing pads  
F coussinets d'allaitement  
U поживні [харчові] добавки 050384
E nutritional supplements  
F compléments nutritionnels  
U поживні речовини для мікроорганізмів 050212
E nutritive substances for microorganisms  
F substances nutritives pour micro-organismes  
U поживні середовища для бактеріологічних культур 050036
E bacteriological culture mediums / bouillons for bacteriological cultures / media for bacteriological cultures  
F bouillons de culture pour la bactériologie  
U помади на лікарські [медичні] потреби 050207
E pomades for medical purposes  
F pommades à usage médical  
U порошок із шпанських мушок 050065
E powder of cantharides  
F poudre de cantharide  
U порцеляна на зубні протези 050115
E porcelain for dental prostheses  
F porcelaine pour prothèses dentaires  
U послаблювальні засоби легкі 050156
E laxatives  
F laxatifs  
U пояси менструальні 050071
E belts for sanitary napkins [towels]  
F ceintures pour serviettes périodiques  
U препарати від геморою 050025
E haemorrhoid preparations / hemorrhoid preparations  
F produits antihémorroïdaux  
U препарати від мозолів 050063
E preparations for callouses  
F produits contre la callosité  
U препарати від обмороження 050103
E chilblain preparations  
F produits contre les engelures  
U препарати від сонячних ударів на фармацевтичні потреби 050100
E sunburn preparations for pharmaceutical purposes  
F produits contre les coups de soleil à usage pharmaceutique  
U препарати для видаляння мозолів 050098
E corn remedies  
F coricides / produits contre les cors aux pieds  
U препарати для відновлювання сексуальної активності 050411
E preparations for reducing sexual activity  
F préparations pour réduire l'activité sexuelle  
U препарати для дезодорування повітря 050401
E air deodorising preparations  
F désodorisants d'atmosphère  
U препарати для захисту від молі 050028
E mothproofing preparations  
F produits antimites  
U препарати для нищення гнилісних грибів 050026
E preparations for destroying dry rot fungus  
F antimérule  
U препарати для нищення личинок комах 050193
E larvae exterminating preparations  
F produits pour détruire les larves  
U препарати для нищення мишей 050120
E preparations for destroying mice  
F produits pour détruire les souris  
U препарати для нищення мух 050218
E fly destroying preparations  
F tue-mouches  
U препарати для нищення паразитів 050289
E vermin destroying preparations  
F produits pour détruire la vermine  
U препарати для нищення слимаків 050195
E slug exterminating preparations  
F produits pour détruire les limaces  
U препарати для нищення шкідливих тварин 050021
E preparations for destroying noxious animals  
F produits pour la destruction des animaux nuisibles  
U препарати для обробляння опіків 050061
E preparations for the treatment of burns  
F produits contre les brûlures  
U препарати для органотерапії 050229
E opotherapy preparations / organotherapy preparations  
F produits opothérapiques  
U препарати для полоскання рота на лікарські [медичні] потреби 050383
E mouthwashes for medical purposes  
F produits pour les soins de la bouche à usage médical  
U препарати для стерилізування ґрунту 050272
E soil-sterilising preparations  
F produits stérilisants pour sols  
U препарати до ванн лікарські [медичні] 050041
E bath preparations for medical purposes  
F préparations pour le bain à usage médical  
U препарати з алое вера на фармацевтичні потреби 050409
E aloe vera preparations for pharmaceutical purposes  
F préparations d'aloe vera à usage pharmaceutique