Клас 5

Фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські [медичні] потреби; дієтичні продукти і речовини на лікарські [медичні] чи ветеринарні потреби, дитяче харчування; дієтичні добавки для людей і тварин; пластири, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовляння зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди

Назва товару Базовий номер
U препарати з вапна на фармацевтичні потреби 050074
E preparations of lime for pharmaceutical purposes  
F produits à base de chaux à usage pharmaceutique  
U препарати з мікроелементами для людей і тварин 050375
E preparations of trace elements for human and animal use  
F préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale  
U препарати на фармацевтичні потреби з бісмуту 050053
E bismuth preparations for pharmaceutical purposes  
F préparations de bismuth à usage pharmaceutique  
U препарати опію 050226
E opiates  
F opiats  
U препарати, що полегшують прорізування зубів 050116
E preparations to facilitate teething  
F préparations pour faciliter la dentition  
U примочки для очей 050414
E eye-washes  
F préparations pour lavages oculaires  
U припарки [гарячі компреси] 050070
E poultices  
F cataplasmes  
U провідники хімічні для електрокардіографічних електродів 050091
E chemical conductors for electrocardiograph electrodes  
F conducteurs chimiques pour électrodes d'électrocardiographe  
U продукти для дитячого харчування 050298
E food for babies  
F aliments pour bébés  
U продукти побічні від обробляння злаків на дієтичні або лікарські [медичні] потреби 050321
E by-products of the processing of cereals for dietetic or medical purposes  
F résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou médical  
U проносні засоби [проносники] 050143
E evacuants / purgatives  
F purgatifs / évacuants  
U прополіс на фармацевтичні потреби 050426
E propolis for pharmaceutical purposes  
F propolis à usage pharmaceutique  
U протеїнові дієтичні добавки 050435
E protein dietary supplements  
F compléments alimentaires de protéine  
U протеїнові добавки для тварин 050436
E protein supplements for animals  
F compléments de protéine pour animaux  
U протиастмовий чай 050022
E asthmatic tea  
F thé antiasthmatique  
U протигарячкові [жарозменшувальні] засоби 050146
E febrifuges  
F fébrifuges  
U протизаплідні засоби хімічні 050095
E chemical contraceptives  
F contraceptifs chimiques  
U протимікробна [антисептична] вата 050031
E antiseptic cotton  
F coton antiseptique  
U протимікробні препарати [антисептики] 050030
E antiseptics  
F antiseptiques  
U протимозольні кільця для ніг 050040
E corn rings for the feet  
F anneaux pour cors aux pieds / bagues pour cors aux pieds  
U протипаразитні нашийники для тварин 050087
E antiparasitic collars for animals  
F colliers antiparasitaires pour animaux  
U протипаразитні препарати 050029
E antiparasitic preparations  
F produits antiparasitaires  
U протиревматичні браслети 050015
E anti-rheumatism bracelets  
F bracelets antirhumatismaux / bracelets contre les rhumatismes  
U протиревматичні кільця 050016
E anti-rheumatism rings  
F anneaux antirhumatismaux / anneaux contre les rhumatismes  
U протисечогінні [антидіуретичні] препарати 050032
E anti-uric preparations  
F produits antiuriques  
U протиспорові препарати 050135
E anticryptogamic preparations  
F produits anticryptogamiques  
U п'явки на лікарські [медичні] потреби 050266
E leeches for medical purposes  
F sangsues à usage médical  
U радій на лікарські [медичні] потреби 050259
E radium for medical purposes  
F radium à usage médical  
U радіоактивні речовини на лікарські [медичні] потреби 050258
E radioactive substances for medical purposes  
F produits radioactifs à usage médical  
U рентгенологічні контрастні речовини на лікарські [медичні] потреби 050096
E radiological contrast substances for medical purposes  
F substances de contraste radiologique à usage médical  
U репеленти [відлякувальники комах] 050178
E insect repellents  
F insectifuges  
U репеленти [відлякувальники комах] для собак 050076
E repellents for dogs  
F répulsifs pour chiens  
U речовини на фармацевтичні потреби, що сприяють травленню 050122
E digestives for pharmaceutical purposes  
F digestifs à usage pharmaceutique  
U рибне борошно на фармацевтичні потреби 050381
E fish meal for pharmaceutical purposes  
F farine de poisson à usage pharmaceutique  
U риб'ячий жир 050150
E cod liver oil  
F huile de foie de morue  
U ріжки житні на фармацевтичні потреби 050269
E ergot for pharmaceutical purposes  
F seigle ergoté à usage pharmaceutique  
U розчини для контактних лінз 050094
E solutions for contact lenses / solutions for use with contact lenses  
F solutions pour verres de contact  
U розчинники для змивання липких пластирів 050134
E solvents for removing adhesive plasters  
F solvants pour enlever le sparadrap  
U ртутна мазь 050211
E mercurial ointments  
F onguents mercuriels  
U сарсапарель на лікарські [медичні] потреби 050264
E sarsaparilla for medical purposes  
F salsepareille à usage médical  
U свинцеві примочки 050054
E Goulard water / lead water  
F eau blanche  
U свічки лікарські [медичні] 050280
E suppositories  
F suppositoires  
U серветки, просочені лікувальними розчинами 050374
E tissues impregnated with pharmaceutical lotions  
F serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques  
U серотерапевтичні ліки 050270
E serotherapeutic medicines  
F médicaments sérothérapiques  
U сикативи [прискорювачі висихання] на лікарські [медичні] потреби 050373
E siccatives [drying agents] for medical purposes  
F siccatifs à usage médical  
U сироватки 050209
E serums  
F sérums  
U сиропи на фармацевтичні потреби 050067
E syrups for pharmaceutical purposes  
F sirops à usage pharmaceutique  
U сірчані палички [дезінфікувальні] 050205
E sulfur sticks [disinfectants]  
F mèches soufrées pour la désinfection  
U снотворні засоби [снотворники] 050273
E soporifics  
F somnifères  
U сода питна [бікарбонат натрію] на фармацевтичні потреби 050304
E bicarbonate of soda for pharmaceutical purposes  
F bicarbonate de soude à usage pharmaceutique  
U солі для лікувальних ванн 050302
E bath salts for medical purposes  
F sels pour le bain à usage médical  
U солі для нюхання від зомління 050224
E smelling salts  
F sels contre l'évanouissement / sels odorants  
U солі до лікувальних ванн з мінеральних вод 050042
E salts for mineral water baths  
F sels pour bains d'eaux minérales  
U солі калію на лікарські [медичні] потреби 050251
E potassium salts for medical purposes  
F sels de potassium à usage médical  
U солі мінеральних вод 050130
E mineral water salts  
F sels d'eaux minérales  
U солі на лікарські [медичні] потреби 050137
E salts for medical purposes  
F sels à usage médical  
U солі натрію на лікарські [медичні] потреби 050274
E sodium salts for medical purposes  
F sels de soude à usage médical  
U солод на фармацевтичні потреби 050203
E malt for pharmaceutical purposes  
F malt à usage pharmaceutique  
U солодові молочні напої на лікарські [медичні] потреби 050188
E malted milk beverages for medical purposes  
F lait malté à usage médical  
U сперма для штучного запліднювання 050177
E semen for artificial insemination  
F sperme pour l'insémination artificielle  
U спирт лікарський [медичний] 050008
E medicinal alcohol  
F alcools médicinaux  
U спирт на фармацевтичні потреби 050438
E alcohol for pharmaceutical purposes  
F alcools à usage pharmaceutique  
U сплави [стопи] дорогоцінних металів на зубничі [стоматологічні] потреби 050010
E alloys of precious metals for dental purposes  
F alliages de métaux précieux à usage dentaire  
U спринцювальні препарати на лікарські [медичні] потреби 050402
E douching preparations for medical purposes  
F préparations de lavage vaginal à usage médical  
U стерилізувальні препарати 050275
E sterilising preparations  
F produits pour la stérilisation  
U стероїди 050395
E steroids  
F stéroïdes  
U стовбурові клітини на ветеринарні потреби 050404
E stem cells for veterinary purposes  
F cellules souches à usage vétérinaire  
U стовбурові клітини на лікарські [медичні] потреби 050403
E stem cells for medical purposes  
F cellules souches à usage médical  
U стоматологічні [зубничі] абразивні матеріали 050001
E dental abrasives  
F abrasifs à usage dentaire  
U стрихнін 050276
E strychnine  
F strychnine  
U сульфонаміди [ліки] 050279
E sulfonamides [medicines]  
F sulfamides [médicaments]  
U тампони для загоювання ран 050136
E vulnerary sponges  
F éponges vulnéraires  
U терапевтичні препарати до ванн 050045
E therapeutic preparations for the bath  
F préparations thérapeutiques pour le bain  
U термальні води 050131
E thermal water  
F eaux thermales  
U терпентина [скипидар] на фармацевтичні потреби 050282
E turpentine for pharmaceutical purposes  
F térébenthine à usage pharmaceutique  
U тимол на фармацевтичні потреби 050284
E thymol for pharmaceutical purposes  
F thymol à usage pharmaceutique  
U тирлич на фармацевтичні потреби 050158
E gentian for pharmaceutical purposes  
F gentiane à usage pharmaceutique  
U трави для куріння на лікарські [медичні] потреби 050336
E smoking herbs for medical purposes  
F herbes à fumer à usage médical  
U трав'яні чаї на лікарські [медичні] потреби 050240
E herbal teas for medicinal purposes  
F tisanes  
U тютюнові екстракти [інсектициди] 050186
E tobacco extracts [insecticides]  
F extraits de tabac [insecticides]  
U фармацевтичні препарати 050069
E pharmaceutical preparations  
F produits pharmaceutiques  
U фармацевтичні препарати від лупи 050241
E pharmaceutical preparations for treating dandruff  
F produits pharmaceutiques contre les pellicules  
U фармацевтичні препарати для догляду шкіри 050239
E pharmaceutical preparations for skin care  
F produits pharmaceutiques pour les soins de la peau  
U фенол на фармацевтичні потреби 050236
E phenol for pharmaceutical purposes  
F phénol à usage pharmaceutique  
U фенхель на лікарські [медичні] потреби 050147
E fennel for medical purposes  
F fenouil à usage médical  
U ферменти на ветеринарні потреби 050369
E enzymes for veterinary purposes  
F enzymes à usage vétérinaire  
U ферменти на лікарські [медичні] потреби 050368
E enzymes for medical purposes  
F enzymes à usage médical  
U ферменти на фармацевтичні потреби 050333
E ferments for pharmaceutical purposes  
F ferments à usage pharmaceutique  
U ферментні дієтичні добавки 050429
E enzyme dietary supplements  
F compléments alimentaires d'enzymes  
U ферментні препарати на ветеринарні потреби 050371
E enzyme preparations for veterinary purposes  
F préparations enzymatiques à usage vétérinaire  
U ферментні препарати на лікарські [медичні] потреби 050370
E enzyme preparations for medical purposes  
F préparations enzymatiques à usage médical  
U формальдегіди на фармацевтичні потреби 050335
E formic aldehyde for pharmaceutical purposes  
F aldéhyde formique à usage pharmaceutique  
U формувальний віск зубничий [стоматологічний] 050084
E molding wax for dentists / moulding wax for dentists  
F cires à modeler à usage dentaire  
U фосфати на фармацевтичні потреби 050245
E phosphates for pharmaceutical purposes  
F phosphates à usage pharmaceutique  
U фунгіциди 050151
E fungicides  
F fongicides  
U хімікати для обробляння злаків, уражених сажкою 050222
E chemical preparations to treat wheat blight [smut] / chemical preparations to treat wheat smut  
F produits chimiques pour le traitement de la nielle  
U хімікати для обробляння проти філоксери 050246
E chemical preparations for treating phylloxera  
F produits chimiques pour le traitement du phylloxéra  
U хіміко-фармацевтичні препарати 050077
E chemico-pharmaceutical preparations  
F produits chimico-pharmaceutiques  
U хімічні препарати для діагностування вагітності 050166
E chemical preparations for the diagnosis of pregnancy  
F préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse  
U хімічні препарати для обробляння винограду, ураженого хворобою 050288
E vine disease treating chemicals  
F produits chimiques pour le traitement des maladies de la vigne