Клас 5

Фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські [медичні] потреби; дієтичні продукти і речовини на лікарські [медичні] чи ветеринарні потреби, дитяче харчування; дієтичні добавки для людей і тварин; пластири, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовляння зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди

Назва товару Базовий номер
U лосьйони для собак 050322
E dog lotions  
F lotions pour chiens  
U лосьйони на ветеринарні потреби 050220
E lotions for veterinary purposes  
F lotions à usage vétérinaire  
U лосьйони на фармацевтичні потреби 050191
E lotions for pharmaceutical purposes  
F lotions à usage pharmaceutique  
U лупулін на фармацевтичні потреби 050197
E lupulin for pharmaceutical purposes  
F lupuline à usage pharmaceutique  
U льодяники [смоктунці] лікувальні 050310
E candy for medical purposes  
F sucre candi à usage médical  
U льонове насіння на фармацевтичні потреби 050162
E flaxseed for pharmaceutical purposes / linseed for pharmaceutical purposes  
F graines de lin à usage pharmaceutique  
U магнезія на фармацевтичні потреби 050127
E magnesia for pharmaceutical purposes  
F magnésie à usage pharmaceutique  
U мазі від сонячних опіків 050301
E sunburn ointments  
F onguents contre les brûlures du soleil / produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]  
U мазі на фармацевтичні потреби 050225
E ointments for pharmaceutical purposes  
F onguents à usage pharmaceutique  
U мазі проти обмороження на фармацевтичні потреби 050023
E frostbite salve for pharmaceutical purposes  
F baume antigel à usage pharmaceutique  
U марля для перев'язування 050155
E gauze for dressings  
F gaze pour pansements  
U матеріали для пломбування зубів 050110
E teeth filling material  
F matières pour plomber les dents  
U матеріали на зубні виліпки 050111
E dental impression materials  
F matières pour empreintes dentaires  
U маткове молочко [бджолине] на фармацевтичні потреби 050316
E royal jelly for pharmaceutical purposes  
F gelée royale à usage pharmaceutique  
U мелісова вода на фармацевтичні потреби 050128
E melissa water for pharmaceutical purposes  
F eau de mélisse à usage pharmaceutique  
U ментол 050210
E menthol  
F menthol  
U мигдалеве молочко на фармацевтичні потреби 050300
E milk of almonds for pharmaceutical purposes  
F lait d'amandes à usage pharmaceutique  
U мийні засоби для собак 050075
E dog washes  
F produits pour laver les chiens  
U мийні засоби для тварин 050189
E animal washes  
F produits pour laver les animaux  
U мийні засоби для худоби 050051
E cattle washes  
F produits pour laver les bestiaux  
U миробаланова кора на фармацевтичні потреби 050221
E myrobalan bark for pharmaceutical purposes  
F écorce de myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique  
U мінеральні харчові добавки 050382
E mineral food supplements  
F suppléments alimentaires minéraux  
U мозольні подушечки [м'які підкладки] 050391
E bunion pads  
F coussinets pour oignons  
U молескін на лікарські [медичні] потреби 050392
E moleskin for medical purposes  
F moleskine à usage médical  
U молочні порошки на дитяче харчування 050145
E lacteal flour for babies  
F farines lactées pour bébés  
U молочні ферменти на фармацевтичні потреби 050187
E milk ferments for pharmaceutical purposes  
F ferments lactiques à usage pharmaceutique  
U морська вода до лікувальних ванн 050044
E sea water for medicinal bathing  
F eau de mer pour bains médicinaux  
U м'ята на фармацевтичні потреби 050201
E mint for pharmaceutical purposes  
F menthe à usage pharmaceutique  
U наплічні пов'язки [перев'язі] на хірургічні потреби 050267
E scapulars for surgical purposes  
F scapulaires à usage chirurgical  
U наривальні засоби 050290
E vesicants  
F vésicants  
U наркотики на лікарські [медичні] потреби 050223
E narcotics  
F narcotiques  
U настоянки йоду 050179
E tincture of iodine  
F teinture d'iode  
U настоянки на лікарські [медичні] потреби 050208
E tinctures for medical purposes  
F teintures à usage médical  
U обкурювальні препарати на лікарські [медичні] потреби 050337
E fumigation preparations for medical purposes  
F produits pour fumigations à usage médical  
U обкурювальні свічки / обкурювальні таблетки 050085
E fumigating pastilles / fumigating sticks  
F clous fumants  
U облатки на фармацевтичні потреби 050243
E cachets for pharmaceutical purposes  
F cachets à usage pharmaceutique  
U олівці від бородавок 050033
E wart pencils  
F crayons antiverrue  
U олівці від головного болю 050101
E headache pencils  
F crayons antimigraineux  
U олія терпентинна [скипидарна] на фармацевтичні потреби 050283
E oil of turpentine for pharmaceutical purposes  
F essence de térébenthine à usage pharmaceutique  
U опій на лікарські [медичні] потреби 050227
E opium  
F opium  
U оподельдок 050228
E opodeldoc  
F opodeldoch  
U отрута для щурів 050216
E rat poison  
F mort-aux-rats  
U отрути 050249
E poisons  
F poisons  
U охолоджувальні спреї на лікарські [медичні] потреби 050407
E cooling sprays for medical purposes  
F sprays réfrigérants à usage médical  
U очищальні препарати для повітря 050005
E air purifying preparations  
F produits pour la purification de l'air  
U палички локриці на фармацевтичні потреби 050303
E stick liquorice for pharmaceutical purposes  
F bâtons de réglisse à usage pharmaceutique  
U панталони вбиральні [абсорбувальні] для хворих на нетримання 050372
E pants, absorbent, for incontinents  
F culottes hygiéniques pour incontinents  
U папір на гірчичники 050237
E paper for mustard plasters / paper for mustard poultices  
F papier à sinapismes  
U папір проти молі 050286
E mothproof paper / mothproofing paper  
F papier antimite  
U паразитоциди [засоби для нищення паразитів] 050238
E parasiticides  
F parasiticides