Клас 5

Фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські [медичні] потреби; дієтичні продукти і речовини на лікарські [медичні] чи ветеринарні потреби, дитяче харчування; дієтичні добавки для людей і тварин; пластири, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовляння зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди

76 - 90 з 419 записів
Назва товару Базовий номер
U грязі до ванн 050059
E mud for baths  
F boue pour bains  
U грязі лікувальні 050058
E medicinal mud / medicinal sediment [mud]  
F boues médicinales  
U гума на зубничі [стоматологічні] потреби 050066
E rubber for dental purposes  
F caoutchouc à usage dentaire  
U гума, камеді-смоли на лікарські [медичні] потреби 050161
E gum for medical purposes  
F gommes à usage médical  
U гумігут на лікарські [медичні] потреби 050341
E gamboge for medical purposes  
F gommes-guttes à usage médical  
U гур'юновий бальзам на лікарські [медичні] потреби 050342
E gurjun [gurjon, gurjan] balsam for medical purposes  
F baume de gurgu [gurgum] à usage médical / baume de gurjum [gurjun] à usage médical / baume de gurjun [gurgu, gurgum ou gurjum] à usage médical  
U дезінфікувальні засоби 050441
E disinfectants  
F désinfectants  
U дезінфікувальні засоби на гігієнічні потреби 050118
E disinfectants for hygiene purposes  
F désinfectants à usage hygiénique  
U дезінфікувальні хімічні засоби для туалетів 050380
E disinfectants for chemical toilets  
F désinfectants pour W.-C. chimiques  
U дезодоранти для одягу і текстильних виробів 050400
E deodorants for clothing and textiles  
F désodorisants pour vêtements ou matières textiles  
U дезодоранти, крім призначених для людей або тварин 050119
E deodorants, other than for human beings or for animals  
F désodorisants  
U детергенти на лікарські [медичні] потреби 050108
E detergents for medical purposes  
F détergents [détersifs] à usage médical  
U дигіталін 050123
E digitalin  
F digitaline  
U діагностичні препарати на лікарські [медичні] потреби 050330
E diagnostic preparations for medical purposes  
F produits pour le diagnostic à usage médical  
U діастаза на лікарські [медичні] потреби 050366
E diastase for medical purposes  
F diastases à usage médical  
76 - 90 з 419 записів