Клас 5

Завантажити перелік у текстовому файлі

Фармацевтичні, медичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на медичні потреби; дієтичні харчові продукти і речовини, призначені для медичного чи ветеринарного використання, продукти для дитячого харчування; дієтичні добавки для людей і тварин; пластири, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів, стоматологічний віск; дезінфікувальні засоби; препарати для знищування шкідників; фунгіциди, гербіциди

176 - 200 з 450 записів
Назва товару Базовий номер
U кора миробаланова на фармацевтичні потреби 050221
E myrobalan bark for pharmaceutical purposes  
F écorce de myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique  
U кора на фармацевтичні потреби 050132
E barks for pharmaceutical purposes  
F écorces à usage pharmaceutique  
U кора хінного дерева на медичні потреби 050255
E quinquina for medical purposes / cinchona for medical purposes  
F quinquina à usage médical  
U коріння ревеню на фармацевтичні потреби 050261
E rhubarb roots for pharmaceutical purposes  
F racines de rhubarbe à usage pharmaceutique  
U корпія на медичні потреби 050073
E lint for medical purposes  
F charpie  
U краплі для очей 050088
E collyrium  
F collyre  
U крем з винного каменю на фармацевтичні потреби 050325
E cream of tartar for pharmaceutical purposes  
F crème de tartre à usage pharmaceutique  
U креозот на фармацевтичні потреби 050326
E creosote for pharmaceutical purposes  
F créosote à usage pharmaceutique  
U кров на медичні потреби 050265
E blood for medical purposes  
F sang à usage médical  
U кровоочищальні засоби 050117
E depuratives  
F dépuratifs  
U кровоспинні препарати 050277
E styptic preparations  
F styptiques  
U кропова олія на медичні потреби 050018
E dill oil for medical purposes  
F essence d'aneth à usage médical  
U крохмаль на дієтичні або фармацевтичні потреби 050013
E starch for dietetic or pharmaceutical purposes  
F amidon à usage diététique ou pharmaceutique  
U культури біологічних тканин на ветеринарні потреби 050406
E biological tissue cultures for veterinary purposes  
F cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire  
U культури біологічних тканин на медичні потреби 050405
E biological tissue cultures for medical purposes  
F cultures de tissus biologiques à usage médical  
U культури мікроорганізмів для медичного або ветеринарного використання 050213
E cultures of microorganisms for medical or veterinary use  
F cultures de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire  
U кураре 050106
E curare  
F curare  
U лаки для зубів 050112
E dental lacquer  
F laques dentaires  
U лактаційні вкладки 050378
E breast-nursing pads  
F coussinets d'allaitement  
U лактоза на фармацевтичні потреби / молочний цукор на фармацевтичні потреби 050192
E milk sugar for pharmaceutical purposes / lactose for pharmaceutical purposes  
F sucre de lait à usage pharmaceutique / lactose à usage pharmaceutique  
U лейкопластири 050019
E adhesive plasters / sticking plasters  
F sparadrap  
U лецитин на медичні потреби 050313
E lecithin for medical purposes  
F lécithine à usage médical  
U лецитинові дієтичні добавки 050431
E lecithin dietary supplements  
F compléments alimentaires de lécithine  
U липкий папір для ловіння мух 050035
E fly catching paper  
F attrape-mouches  
U ліки від закрепів 050093
E medicines for alleviating constipation  
F remèdes contre la constipation  
176 - 200 з 450 записів