Клас 6

Звичайні метали та їхні сплави; металеві будівельні матеріали; перемісні металеві конструкції та споруди; металеві матеріали рейкових колій; неелектричні металеві канати і дріт; дрібні металеві вироби; металеві труби; сейфи; вироби із звичайних металів, що не належать до інших класів; руди

151 - 165 з 417 записів
Назва товару Базовий номер
U збірні будинки [комплекти] металеві 060439
E prefabricated houses [kits] of metal  
F maisons préfabriquées [prêts-à-monter] métalliques  
U звичайні метали, необроблені або частково оброблені 060182
E common metals, unwrought or semi-wrought  
F métaux communs bruts ou mi-ouvrés  
U з'єднини металеві для труб 060229
E junctions of metal for pipes  
F raccords de tuyaux métalliques  
U з'єднувальні муфти до труб металеві 060173
E pipe muffs of metal  
F manchons de tuyaux métalliques  
U з'єднувачі ланцюгові металеві 060073
E couplings of metal for chains  
F raccords pour chaînes  
U з'єднувачі металеві до кабелів [жильників] неелектричні 060059
E cable joints of metal, non-electric / cable linkages of metal, non-electric  
F raccords métalliques de câbles non électriques  
U зливки звичайних металів 060164
E ingots of common metal  
F lingots de métaux communs  
U знаки дорожні несвітиві, немеханічні, металеві 060228
E signs, non-luminous and non-mechanical, of metal, for roads  
F bornes routières métalliques, non lumineuses et non mécaniques  
U знаки несвітиві, немеханічні, металеві 060235
E signs, non-luminous and non-mechanical, of metal  
F signalisation métallique, non lumineuse et non mécanique  
U зовнішні заслони [жалюзі] металеві 060158
E outdoor blinds of metal  
F stores d'extérieur métalliques  
U золотий припій 060417
E gold solder  
F soudure d'or  
U зупинники [стопори] до воріт металеві / зупинники [стопори] до хвірток металеві 060036
E door stops of metal / gate stops of metal  
F arrêts de portes métalliques  
U індій 060154
E indium  
F indium  
U кабіни для переодягання металеві 060308
E cabanas of metal  
F cabines de bain métalliques  
U кабіни металеві для фарбування пирскачем [пульверизатором] 060310
E booths of metal for spraying paint / paint spraying booths of metal  
F cabines pour la peinture au pistolet métalliques  
151 - 165 з 417 записів