Клас 6

Звичайні метали та їхні сплави; металеві будівельні матеріали; перемісні металеві конструкції та споруди; металеві матеріали рейкових колій; неелектричні металеві канати і дріт; дрібні металеві вироби; металеві труби; сейфи; вироби із звичайних металів, що не належать до інших класів; руди

Назва товару Базовий номер
U свинарники металеві 060438
E pigsties of metal  
F porcheries métalliques  
U свинець [оливо], необроблений або частково оброблений 060214
E lead, unwrought or semi-wrought  
F plomb brut ou mi-ouvré  
U свинцеві пломби 060146
E lead seals  
F plombs de garantie  
U сейфи [шафи неспаленні] 060034
E safes [strong boxes]  
F coffres-forts  
U серветкові вмістини закріпні металеві 060358
E towel dispensers, fixed, of metal  
F distributeurs fixes de serviettes métalliques  
U сигнальні панелі несвітиві, немеханічні, металеві 060200
E signalling panels, non-luminous and non-mechanical, of metal  
F panneaux de signalisation métalliques, ni lumineux, ni mécaniques  
U сітки протикомахові металеві 060428
E insect screens of metal  
F moustiquaires [châssis métalliques]  
U склепи металеві 060323
E vaults of metal [burial]  
F caveaux métalliques  
U скоби [скріпи] металеві для переміщування вантажів 060026
E braces of metal for handling loads / braces of metal for load handling / harness of metal for handling loads / harness of metal for load handling  
F bretelles métalliques pour la manutention de fardeaux  
U скоби із звичайних металів / хомути із звичайних металів 060298
E buckles of common metal [hardware]  
F boucles en métaux communs [quincaillerie]  
U скребачки для взуття 060113
E door scrapers / foot scrapers  
F décrottoirs  
U скриньки металеві на гроші 060029
E cashboxes of metal  
F cassettes à argent métalliques  
U скриньки металеві на інструменти 060423
E tool boxes of metal, empty  
F boîtes à outils vides en métal  
U сплави [стопи] із звичайних металів 060269
E alloys of common metal  
F alliages de métaux communs  
U сплави [стопи] нікелю-срібла 060016
E nickel-silver  
F alliage argent-nickel  
U споруди [конструкції] металеві перемісні 060170
E buildings, transportable, of metal  
F constructions transportables métalliques  
U срібний припій 060030
E silver solder  
F soudure d'argent  
U сталевий дріт 060004
E steel wire  
F fils d'acier  
U сталеві конструкції 060266
E steel buildings  
F constructions en acier  
U сталеві опори [стовпи, стояки, щогли] 060006
E steel masts  
F mâts en acier  
U сталеві пластини / сталеві плити / сталеві сляби 060052
E iron slabs  
F brames  
U сталеві смуги 060003
E hoop steel / steel strip  
F feuillards d'acier  
U сталеві труби 060011
E steel pipes / steel tubes  
F tubes d'acier / tuyaux d'acier  
U сталь злегована 060002
E steel alloys  
F alliages d'acier  
U сталь листова 060010
E steel sheets  
F tôles d'acier