Клас 6

Звичайні метали та їхні сплави; металеві будівельні матеріали; перемісні металеві конструкції та споруди; металеві матеріали рейкових колій; неелектричні металеві канати і дріт; дрібні металеві вироби; металеві труби; сейфи; вироби із звичайних металів, що не належать до інших класів; руди

Назва товару Базовий номер
U наручники 060181
E handcuffs  
F menottes  
U насадки металеві 060014
E nozzles of metal  
F tuyères métalliques  
U настили металеві 060317
E duckboards of metal  
F caillebotis métalliques  
U натягальні з'єднувачі 060249
E tension links  
F étriers de tension  
U натягачі для дроту [натягальні з'єднувачі] 060230
E wire stretchers [tension links]  
F raidisseurs [quincaillerie métallique] / tendeurs de fils métalliques [étriers de tension]  
U натягачі для металевих пасів [натягальні з'єднувачі] 060383
E stretchers for metal bands [tension links]  
F tendeurs de bandes métalliques [étriers de tension]  
U натягачі для пасів металеві 060101
E belt stretchers of metal  
F tendeurs de courroies métalliques  
U натягачі до сталевих стрічок [натягальні з'єднувачі] 060284
E stretchers for iron bands [tension links]  
F tendeurs de bandes de fer [étriers de tension]  
U нейзильбер 060031
E German silver  
F argentan / maillechort  
U нитки металеві перев'язувальні 060286
E thread of metal for tying-up purposes  
F fils à lier métalliques  
U нікель 060193
E nickel  
F nickel  
U ніобій 060194
E niobium  
F niobium  
U ніпелі шприців для густого мастила 060151
E grease nipples  
F raccords de graissage  
U ножові руків'я [рукоятки] металеві 060342
E knife handles of metal  
F manches de couteaux métalliques  
U номери будинків металеві несвітиві 060196
E house numbers of metal, non-luminous  
F numéros de maisons métalliques, non lumineux