Клас 6

Звичайні метали та їхні сплави; металеві будівельні матеріали; перемісні металеві конструкції та споруди; металеві матеріали рейкових колій; неелектричні металеві канати і дріт; дрібні металеві вироби; металеві труби; сейфи; вироби із звичайних металів, що не належать до інших класів; руди

Назва товару Базовий номер
U дорожні плити металеві 060446
E paving slabs of metal  
F dalles de pavage métalliques  
U дорожні покриття металеві 060294
E paving blocks of metal  
F pavés métalliques  
U драбини металеві 060361
E ladders of metal  
F échelles métalliques  
U драбини самостійні металеві 060177
E steps [ladders] of metal  
F escabeaux métalliques  
U дренажні клапани металеві 060335
E drain traps [valves] of metal  
F clapets de tuyaux de drainage en métal  
U дренажні труби металеві 060114
E drain pipes of metal  
F tuyaux de drainage métalliques  
U дріт із звичайних металів 060108
E wire of common metal  
F fils métalliques  
U дріт із сплавів [стопів] звичайних металів, крім плавкого [топкого] дроту 060268
E wire of common metal alloys, except fuse wire  
F fils en alliages de métaux communs à l'exception des fusibles  
U дріт металевий для паяння м'якими припоями 060242
E soldering wire of metal  
F fils à souder en métal  
U дротяна тканина [сітка] 060184
E wire cloth / wire gauze  
F tissus métalliques / toiles métalliques  
U емблеми металеві до транспортних засобів 060155
E badges of metal for vehicles  
F écussons métalliques pour véhicules  
U жалюзі металеві 060156
E jalousies of metal  
F jalousies métalliques  
U жердини металеві 060024
E poles of metal  
F perches métalliques  
U жерсть [бляха] біла 060374
E tinplate  
F fer-blanc  
U жиклери металеві / сопла металеві / форсунки металеві 060021
E jets of metal  
F ajutages métalliques  
U завіси металеві 060039
E strap-hinges of metal  
F pentures  
U загвіздки [заколесники, шплінти] металеві 060082
E cotter pins of metal  
F clavettes métalliques  
U заклепки металеві 060217
E rivets of metal  
F rivets métalliques  
U закріпи [тюбінги] металеві 060111
E tubbing of metal  
F cuvelages métalliques  
U закріпини металеві для нафтових свердловин 060337
E casings of metal for oilwells  
F coffrages métalliques pour puits de pétrole  
U закупорювальні ковпачки металеві 060297
E sealing caps of metal  
F capsules de bouchage métalliques  
U залізний дріт 060132
E iron wire  
F fil de fer  
U залізничні стрілкові переводи [стрілки] 060013
E railway points / railway switches  
F aiguilles de chemins de fer / changements de voie [chemins de fer]  
U залізничні шпали металеві 060245
E railroad ties of metal / railway sleepers of metal  
F traverses de chemins de fer métalliques  
U залізні руди 060134
E iron ores  
F minerais de fer  
U залізні смуги [обручеві] 060131
E hoop iron / iron strip  
F feuillards de fer  
U залізні частини вікон 060106
E ironwork for windows  
F ferrures de fenêtres  
U залізні частини дверей 060347
E ironwork for doors  
F ferrures de portes  
U залізо, необроблене або частково оброблене 060115
E iron, unwrought or semi-wrought  
F fer brut ou mi-ouvré  
U замки металеві до сумок 060379
E locks of metal for bags  
F fermetures pour sacs métalliques  
U замки металеві до транспортних засобів 060237
E locks of metal for vehicles  
F serrures métalliques pour véhicules / serrures pour véhicules métalliques  
U замки металеві, крім електричних 060144
E locks of metal, other than electric  
F serrures métalliques autres qu'électriques  
U замки навісні 060062
E padlocks  
F cadenas  
U замки пружинні 060153
E spring locks  
F houssets [serrures]  
U запобіжні ланцюги металеві 060071
E safety chains of metal  
F chaînes de sûreté  
U заскочки [засуви] замкові 060204
E lock bolts  
F pênes de serrures  
U застібки до посудин, вмістищ металеві 060395
E closures of metal for containers  
F fermetures de récipients métalliques  
U застібки металеві до коробок [скриньок] 060048
E box fasteners of metal  
F fermetures de boîtes métalliques  
U застібки металеві до пляшок 060300
E bottle closures of metal / bottle fasteners of metal  
F fermetures de bouteilles métalliques  
U засуви запірні металеві 060022
E latch bars of metal  
F clenches  
U засуви плоскі 060247
E bolts, flat  
F targettes  
U засувки до стулкових вікон металеві 060104
E window casement bolts  
F crémones  
U затискачі металеві до тросів [канатів] і труб 060313
E clips of metal for cables and pipes  
F pattes d'attache de câbles ou de tubes métalliques  
U затички [чопи] металеві 060296
E bungs of metal / plugs of metal  
F bondes métalliques  
U затички [чопи] металеві стінні 060087
E wall plugs of metal  
F tampons [chevilles] en métal  
U захвати [затискачі] металеві 060102
E crampons of metal [cramps] / cramps of metal [crampons]  
F crampons métalliques  
U захисні дорожні напрямники металеві 060397
E crash barriers of metal for roads  
F glissières de sécurité métalliques pour routes  
U захисні огорожі для дерев металеві 060028
E tree protectors of metal  
F protections d'arbres métalliques  
U защільники металеві будівельні 060195
E flashing of metal, for building  
F noues [construction] métalliques  
U защіпки [клямки] металеві 060167
E latches of metal  
F loquets métalliques  
U збірні будинки [комплекти] металеві 060439
E prefabricated houses [kits] of metal  
F maisons préfabriquées [prêts-à-monter] métalliques  
U звичайні метали, необроблені або частково оброблені 060182
E common metals, unwrought or semi-wrought  
F métaux communs bruts ou mi-ouvrés  
U з'єднини металеві для труб 060229
E junctions of metal for pipes  
F raccords de tuyaux métalliques  
U з'єднувальні муфти до труб металеві 060173
E pipe muffs of metal  
F manchons de tuyaux métalliques  
U з'єднувачі ланцюгові металеві 060073
E couplings of metal for chains  
F raccords pour chaînes  
U з'єднувачі металеві до кабелів [жильників] неелектричні 060059
E cable joints of metal, non-electric / cable linkages of metal, non-electric  
F raccords métalliques de câbles non électriques  
U зливки звичайних металів 060164
E ingots of common metal  
F lingots de métaux communs  
U знаки дорожні несвітиві, немеханічні, металеві 060228
E signs, non-luminous and non-mechanical, of metal, for roads  
F bornes routières métalliques, non lumineuses et non mécaniques  
U знаки несвітиві, немеханічні, металеві 060235
E signs, non-luminous and non-mechanical, of metal  
F signalisation métallique, non lumineuse et non mécanique  
U зовнішні заслони [жалюзі] металеві 060158
E outdoor blinds of metal  
F stores d'extérieur métalliques  
U золотий припій 060417
E gold solder  
F soudure d'or  
U зупинники [стопори] до воріт металеві / зупинники [стопори] до хвірток металеві 060036
E door stops of metal / gate stops of metal  
F arrêts de portes métalliques  
U індій 060154
E indium  
F indium  
U кабіни для переодягання металеві 060308
E cabanas of metal  
F cabines de bain métalliques  
U кабіни металеві для фарбування пирскачем [пульверизатором] 060310
E booths of metal for spraying paint / paint spraying booths of metal  
F cabines pour la peinture au pistolet métalliques  
U кадмій 060061
E cadmium  
F cadmium  
U канати [троси] до канатних [підвісних] доріг 060057
E telpher cables  
F câbles téléphériques  
U канати металеві 060341
E ropes of metal  
F cordages métalliques  
U каркаси металеві на оранжереї [теплиці] 060316
E greenhouse frames of metal  
F châssis de serres métalliques  
U карнизи металеві 060343
E cornices of metal  
F corniches métalliques  
U кермети [металокерамічні матеріали] 060401
E cermets  
F cermets  
U кігті, шпичаки металеві на взуття [для лазіння] 060149
E crampons [climbing irons]  
F crampons d'escalade  
U кілки [нагелі] металеві 060078
E pegs of metal  
F chevilles métalliques  
U кілки до наметів металеві 060208
E tent pegs of metal  
F piquets de tente métalliques  
U кільця із звичайних металів до ключів 060221
E rings of common metal for keys  
F anneaux métalliques pour clefs  
U кільця металеві [упорні] * 060038
E rings of metal* / stop collars of metal*  
F anneaux métalliques* / bagues métalliques  
U кільця металеві до держаків 060172
E ferrules of metal for handles  
F viroles pour manches  
U кільця насадні металеві 060262
E ferrules of metal  
F viroles  
U кісся металеві [держална до кіс] 060378
E scythe handles of metal  
F manches de faux métalliques  
U ключі 060083
E keys  
F clefs [clés] / clés [clefs]  
U кобальт необроблений 060088
E cobalt, raw  
F cobalt brut [métal]  
U ковадла 060097
E anvils  
F enclumes  
U ковадла [перемісні] 060248
E anvils [portable]  
F tasseaux [enclumes portatives]  
U ковзанки [конструкції металеві] 060203
E skating rinks [structures of metal]  
F patinoires [constructions] métalliques  
U ковпаки металеві на димарі 060331
E chimney pots of metal  
F mitres de cheminées métalliques  
U ковпачки [накривки] металеві до пляшок 060299
E bottle caps of metal / capsules of metal for bottles / sealing caps of metal for bottles  
F capsules de bouteilles métalliques  
U кокілі [ливарні форми постійні] 060096
E chill-molds [foundry] / chill-moulds [foundry]  
F coquilles [fonderie]  
U колектори металеві до трубопроводів 060420
E manifolds of metal for pipelines  
F manifolds métalliques pour canalisations  
U колінчасті патрубки металеві 060099
E elbows of metal for pipes  
F coudes de tuyaux métalliques  
U коліщата до меблів металеві 060187
E furniture casters of metal  
F roulettes de meubles métalliques  
U коліщата металеві до ліжок 060166
E bed casters of metal  
F roulettes de lits métalliques  
U коліщата металеві до розсувних дверей 060348
E runners of metal for sliding doors  
F galets de portes  
U колони [стояки, стовпи] металеві до споруд і конструкцій 060090
E pillars of metal for buildings  
F colonnes métalliques [parties de constructions]  
U колючий дріт 060041
E barbed wire  
F fil de fer barbelé  
U коминкові металеві підставки під дрова 060431
E firedogs [andirons]  
F chenets  
U консервні банки металеві 060093
E preserve tins / preserving boxes of metal / tin cans  
F boîtes à conserves métalliques  
U консолі металеві будівельні 060123
E brackets of metal for building  
F équerres métalliques [construction]  
U конструкції металеві 060339
E buildings of metal  
F constructions métalliques  
U конструкції металеві на велосипедні стоянки 060293
E bicycle parking installations of metal  
F installations pour parquer des bicyclettes métalliques  
U контррейки металеві 060095
E guard rails of metal  
F contre-rails