Клас 6

Звичайні метали та їхні сплави; металеві будівельні матеріали; перемісні металеві конструкції та споруди; металеві матеріали рейкових колій; неелектричні металеві канати і дріт; дрібні металеві вироби; металеві труби; сейфи; вироби із звичайних металів, що не належать до інших класів; руди

Назва товару Базовий номер
U решітки металеві 060152
E gratings of metal / grilles of metal  
F grilles métalliques  
U ринви [водостічні труби] металеві 060356
E gutter pipes of metal  
F tuyaux de descente métalliques  
U риштовання металеве 060360
E scaffolding of metal  
F échafaudages métalliques  
U рогаті ковадла 060045
E beak-irons [bick-irons]  
F bigornes  
U розгалужувальні патрубки металеві 060366
E branching pipes of metal  
F tuyaux d'embranchement métalliques  
U розпізнавальні таблички металеві 060399
E identity plates of metal  
F plaques d'identité métalliques  
U роликові віконниці [заслони, штори] сталеві 060009
E roller blinds of steel  
F stores en acier  
U руди металів 060183
E ores of metal  
F minerais métalliques  
U ручки кулясті металеві 060301
E knobs of metal  
F boutons [poignées] en métal  
U самозаймисті метали 060185
E pyrophoric metals  
F métaux pyrophoriques  
U свинарники металеві 060438
E pigsties of metal  
F porcheries métalliques  
U свинець [оливо], необроблений або частково оброблений 060214
E lead, unwrought or semi-wrought  
F plomb brut ou mi-ouvré  
U свинцеві пломби 060146
E lead seals  
F plombs de garantie  
U сейфи [шафи неспаленні] 060034
E safes [strong boxes]  
F coffres-forts  
U серветкові вмістини закріпні металеві 060358
E towel dispensers, fixed, of metal  
F distributeurs fixes de serviettes métalliques