Клас 6

Звичайні метали та їхні сплави; металеві будівельні матеріали; перемісні металеві конструкції та споруди; металеві матеріали рейкових колій; неелектричні металеві канати і дріт; дрібні металеві вироби; металеві труби; сейфи; вироби із звичайних металів, що не належать до інших класів; руди

Назва товару Базовий номер
U стовпи [палі] металеві 060205
E posts of metal  
F poteaux métalliques  
U стовпи металеві для афіш, об'яв 060411
E advertisement columns of metal  
F colonnes d'affichage métalliques  
U стопори [зупинники, обмежники] металеві 060238
E stops of metal  
F butoirs en métal  
U стрижні металеві для поручнів і огорож 060042
E bars for metal railings  
F barreaux de grilles métalliques  
U стрічки металеві для пакування або перев'язування 060285
E bands of metal for tying-up purposes / wrapping or binding bands of metal  
F bandes à lier métalliques  
U стропи металеві для переміщування вантажів 060306
E slings of metal for handling loads  
F élingues métalliques pour la manutention de fardeaux  
U стулкові вікна металеві 060260
E casement windows of metal  
F vasistas métalliques  
U суднові трапи металеві перемісні для пасажирів 060362
E mobile boarding stairs of metal for passengers  
F escaliers mobiles métalliques pour l'embarquement de passagers  
U східці [щаблі] металеві 060355
E stair treads [steps] of metal  
F degrés [marches] d'escaliers métalliques / marches d'escaliers métalliques  
U сходи металеві 060124
E staircases of metal  
F escaliers métalliques  
U таблички до надгробних каменів металеві 060387
E tombstone plaques of metal  
F plaques funéraires métalliques  
U тантал [метал] 060246
E tantalum [metal]  
F tantale [métal]  
U таці [підноси] металеві * 060440
E trays of metal*  
F plateaux métalliques*  
U тверді припої 060053
E brazing alloys  
F brasures  
U телеграфні стовпи металеві 060222
E telegraph posts of metal  
F poteaux télégraphiques métalliques