Клас 6

Звичайні метали та їхні сплави; металеві будівельні матеріали; перемісні металеві конструкції та споруди; металеві матеріали рейкових колій; неелектричні металеві канати і дріт; дрібні металеві вироби; металеві труби; сейфи; руди

Назва товару Базовий номер
U стропи металеві для переміщування вантажів 060306
E slings of metal for handling loads  
F elingues metalliques pour la manutention de fardeaux  
U стулкові вікна металеві 060260
E casement windows of metal  
F vasistas metalliques  
U суднові трапи металеві перемісні для пасажирів 060362
E mobile boarding stairs of metal for passengers  
F escaliers mobiles metalliques pour l'embarquement de passagers  
U східці [щаблі] металеві 060355
E stair treads [steps] of metal  
F degres [marches] d'escaliers metalliques / marches d'escaliers metalliques  
U сходи металеві 060124
E staircases of metal  
F escaliers metalliques  
U таблички до надгробних каменів металеві 060387
E tombstone plaques of metal  
F plaques funeraires metalliques  
U тантал [метал] 060246
E tantalum [metal]  
F tantale [metal]  
U таці [підноси] металеві* 060440
E trays of metal*  
F plateaux metalliques*  
U тверді припої 060053
E brazing alloys  
F brasures  
U телеграфні стовпи металеві 060222
E telegraph posts of metal  
F poteaux telegraphiques metalliques  
U телефонні кабіни [будки] металеві 060422
E telephone booths of metal / telephone boxes of metal  
F cabines telephoniques en metal  
U теплиці [оранжереї] перемісні металеві 060236
E greenhouses of metal, transportable  
F serres transportables metalliques  
U титан 060251
E titanium  
F titane  
U томпак 060253
E tombac  
F tombac  
U троси металеві [неелектричні] 060311
E cables of metal, non-electric  
F cables metalliques non electriques