Клас 6

Звичайні метали та їхні сплави; металеві будівельні матеріали; перемісні металеві конструкції та споруди; металеві матеріали рейкових колій; неелектричні металеві канати і дріт; дрібні металеві вироби; металеві труби; сейфи; руди

Назва товару Базовий номер
U троси сталеві 060427
E wire rope  
F filins d'acier  
U труби металеві 060127
E pipes of metal / tubes of metal  
F tubes metalliques / tuyaux metalliques  
U труби металеві до центрального опалювання 060076
E ducts and pipes of metal for central heating installations / ducts of metal, for central heating installations / pipes of metal, for central heating installations  
F conduits metalliques de chauffage central  
U трубопроводи металеві 060258
E pipework of metal  
F tuyauteries metalliques  
U трубопроводи металеві до вентиляційного і кондиціювального устатковання 060415
E ducts of metal for ventilating and air conditioning installations  
F conduits metalliques d'installations de ventilation et de climatisation  
U тумби металеві для швартування 060271
E mooring bollards of metal  
F pieux d'amarrage metalliques  
U турнікети металеві 060255
E turnstiles of metal  
F tourniquets [portillons tournants] metalliques  
U феровольфрам 060139
E tungsten iron  
F ferrotungstene  
U феротитан 060138
E ferrotitanium / titanium iron  
F ferrotitane  
U фігурки [статуетки] із звичайних металів 060382
E figurines [statuettes] of common metal / statuettes of common metal  
F figurines [statuettes] en metaux communs / statuettes en metaux communs  
U фітинги [обладунки] металеві до вікон 060130
E fittings of metal for windows  
F garnitures de fenetres metalliques  
U фітинги [обладунки] металеві до ліжок 060393
E fittings of metal for beds  
F garnitures de lits metalliques  
U фітинги [обладунки] металеві до меблів 060380
E fittings of metal for furniture  
F garnitures de meubles metalliques  
U фітинги [обладунки] металеві до трун 060324
E fittings of metal for coffins  
F garnitures de cercueils metalliques  
U фітинги металеві для трубопроводів стисненого повітря 060267
E fittings of metal for compressed air lines  
F armatures metalliques pour conduites d'air comprime