Клас 6

Звичайні метали та їхні сплави; металеві будівельні матеріали; перемісні металеві конструкції та споруди; металеві матеріали рейкових колій; неелектричні металеві канати і дріт; дрібні металеві вироби; металеві труби; сейфи; вироби із звичайних металів, що не належать до інших класів; руди

Назва товару Базовий номер
U пороги дверні [лежні] металеві 060233
E sills of metal  
F seuils métalliques  
U посріблені сплави [стопи] олова [цини] 060032
E silver plated tin alloy  
F alliage d'étain argenté  
U посудини металеві для зберігання кислот 060065
E containers of metal for storing acids  
F récipients métalliques pour acides  
U поштові скриньки металеві 060120
E letter boxes of metal  
F boîtes aux lettres métalliques  
U пристрої для відлякування птахів, що приводяться до дії вітром, металеві 060432
E wind-driven bird-repelling devices made of metal  
F dispositifs métalliques répulsifs actionnés par le vent contre les oiseaux  
U причальні бочки металеві 060412
E mooring buoys of metal  
F bouées de corps-morts en métal [amarrage]  
U прокладки регулівні металеві 060063
E shims  
F lames métalliques de calage / plaques métalliques de calage  
U протитертьові сплави [стопи] 060027
E anti-friction metal  
F métal antifriction  
U пружини металеві / ресори металеві 060206
E springs [metal hardware]  
F ressorts [quincaillerie métallique]  
U прутки металеві для зварювання 060304
E rods of metal for welding  
F baguettes métalliques pour le soudage  
U прутки металеві для паяння твердими припоями 060302
E rods of metal for brazing  
F baguettes métalliques pour le brasage  
U прутки металеві для твердого паяння і зварювання 060303
E rods of metal for brazing and welding  
F baguettes métalliques pour le brasage et le soudage  
U ракетозапускальні платформи металеві 060159
E rocket launching platforms of metal  
F rampes de lancement de fusées métalliques  
U рами металеві будівельні 060074
E frames of metal for building  
F châssis métalliques [construction]  
U рейки металеві 060129
E rails of metal  
F rails  
U решітки металеві 060152
E gratings of metal / grilles of metal  
F grilles métalliques  
U ринви [водостічні труби] металеві 060356
E gutter pipes of metal  
F tuyaux de descente métalliques  
U риштовання металеве 060360
E scaffolding of metal  
F échafaudages métalliques  
U рогаті ковадла 060045
E beak-irons [bick-irons]  
F bigornes  
U розгалужувальні патрубки металеві 060366
E branching pipes of metal  
F tuyaux d'embranchement métalliques  
U розпізнавальні таблички металеві 060399
E identity plates of metal  
F plaques d'identité métalliques  
U роликові віконниці [заслони, штори] сталеві 060009
E roller blinds of steel  
F stores en acier  
U руди металів 060183
E ores of metal  
F minerais métalliques  
U ручки кулясті металеві 060301
E knobs of metal  
F boutons [poignées] en métal  
U самозаймисті метали 060185
E pyrophoric metals  
F métaux pyrophoriques  
U свинарники металеві 060438
E pigsties of metal  
F porcheries métalliques  
U свинець [оливо], необроблений або частково оброблений 060214
E lead, unwrought or semi-wrought  
F plomb brut ou mi-ouvré  
U свинцеві пломби 060146
E lead seals  
F plombs de garantie  
U сейфи [шафи неспаленні] 060034
E safes [strong boxes]  
F coffres-forts  
U серветкові вмістини закріпні металеві 060358
E towel dispensers, fixed, of metal  
F distributeurs fixes de serviettes métalliques  
U сигнальні панелі несвітиві, немеханічні, металеві 060200
E signalling panels, non-luminous and non-mechanical, of metal  
F panneaux de signalisation métalliques, ni lumineux, ni mécaniques  
U сітки протикомахові металеві 060428
E insect screens of metal  
F moustiquaires [châssis métalliques]  
U склепи металеві 060323
E vaults of metal [burial]  
F caveaux métalliques  
U скоби [скріпи] металеві для переміщування вантажів 060026
E braces of metal for handling loads / braces of metal for load handling / harness of metal for handling loads / harness of metal for load handling  
F bretelles métalliques pour la manutention de fardeaux  
U скоби із звичайних металів / хомути із звичайних металів 060298
E buckles of common metal [hardware]  
F boucles en métaux communs [quincaillerie]  
U скребачки для взуття 060113
E door scrapers / foot scrapers  
F décrottoirs  
U скриньки металеві на гроші 060029
E cashboxes of metal  
F cassettes à argent métalliques  
U скриньки металеві на інструменти 060423
E tool boxes of metal, empty  
F boîtes à outils vides en métal  
U сплави [стопи] із звичайних металів 060269
E alloys of common metal  
F alliages de métaux communs  
U сплави [стопи] нікелю-срібла 060016
E nickel-silver  
F alliage argent-nickel  
U споруди [конструкції] металеві перемісні 060170
E buildings, transportable, of metal  
F constructions transportables métalliques  
U срібний припій 060030
E silver solder  
F soudure d'argent  
U сталевий дріт 060004
E steel wire  
F fils d'acier  
U сталеві конструкції 060266
E steel buildings  
F constructions en acier  
U сталеві опори [стовпи, стояки, щогли] 060006
E steel masts  
F mâts en acier  
U сталеві пластини / сталеві плити / сталеві сляби 060052
E iron slabs  
F brames  
U сталеві смуги 060003
E hoop steel / steel strip  
F feuillards d'acier  
U сталеві труби 060011
E steel pipes / steel tubes  
F tubes d'acier / tuyaux d'acier  
U сталь злегована 060002
E steel alloys  
F alliages d'acier  
U сталь листова 060010
E steel sheets  
F tôles d'acier  
U сталь молібденова [феромолібден] 060136
E molybdenum iron  
F ferromolybdène  
U сталь, необроблена або частково оброблена 060001
E steel, unwrought or semi-wrought  
F acier brut ou mi-ouvré  
U станіоль [фольга олов'яна] 060375
E tinfoil  
F feuilles d'étain  
U статуї із звичайних металів 060244
E statues of common metal  
F statues en métaux communs  
U стелини металеві 060209
E ceilings of metal  
F plafonds métalliques  
U стійла металеві 060437
E stables of metal  
F étables métalliques  
U стільці-стрем'янки металеві 060448
E step stools of metal  
F marchepieds métalliques  
U стінна плитка металева 060445
E wall tiles of metal  
F carreaux métalliques pour murs  
U стінне личковання металеве [будівельне] 060201
E wall linings of metal [building]  
F revêtements de parois [construction] métalliques  
U стінні покриви металеві [будівельні] 060192
E wall claddings of metal [building]  
F revêtements de murs [construction] métalliques  
U стовпи [палі] металеві 060205
E posts of metal  
F poteaux métalliques  
U стовпи металеві для афіш, об'яв 060411
E advertisement columns of metal  
F colonnes d'affichage métalliques  
U стопори [зупинники, обмежники] металеві 060238
E stops of metal  
F butoirs en métal  
U стрижні металеві для поручнів і огорож 060042
E bars for metal railings  
F barreaux de grilles métalliques  
U стрічки металеві для пакування або перев'язування 060285
E bands of metal for tying-up purposes / wrapping or binding bands of metal  
F bandes à lier métalliques  
U стропи металеві для переміщування вантажів 060306
E slings of metal for handling loads  
F élingues métalliques pour la manutention de fardeaux  
U стулкові вікна металеві 060260
E casement windows of metal  
F vasistas métalliques  
U суднові трапи металеві перемісні для пасажирів 060362
E mobile boarding stairs of metal for passengers  
F escaliers mobiles métalliques pour l'embarquement de passagers  
U східці [щаблі] металеві 060355
E stair treads [steps] of metal  
F degrés [marches] d'escaliers métalliques / marches d'escaliers métalliques  
U сходи металеві 060124
E staircases of metal  
F escaliers métalliques  
U таблички до надгробних каменів металеві 060387
E tombstone plaques of metal  
F plaques funéraires métalliques  
U тантал [метал] 060246
E tantalum [metal]  
F tantale [métal]  
U таці [підноси] металеві * 060440
E trays of metal*  
F plateaux métalliques*  
U тверді припої 060053
E brazing alloys  
F brasures  
U телеграфні стовпи металеві 060222
E telegraph posts of metal  
F poteaux télégraphiques métalliques  
U телефонні кабіни [будки] металеві 060422
E telephone booths of metal / telephone boxes of metal  
F cabines téléphoniques en métal  
U теплиці [оранжереї] перемісні металеві 060236
E greenhouses of metal, transportable  
F serres transportables métalliques  
U титан 060251
E titanium  
F titane  
U томпак 060253
E tombac  
F tombac  
U троси металеві [неелектричні] 060311
E cables of metal, non-electric  
F câbles métalliques non électriques  
U троси сталеві 060427
E wire rope  
F filins d'acier  
U труби металеві 060127
E pipes of metal / tubes of metal  
F tubes métalliques / tuyaux métalliques  
U труби металеві до центрального опалювання 060076
E ducts and pipes of metal for central heating installations / ducts of metal, for central heating installations / pipes of metal, for central heating installations  
F conduits métalliques de chauffage central  
U трубопроводи металеві 060258
E pipework of metal  
F tuyauteries métalliques  
U трубопроводи металеві до вентиляційного і кондиціювального устатковання 060415
E ducts of metal for ventilating and air conditioning installations  
F conduits métalliques d'installations de ventilation et de climatisation  
U тумби металеві для швартування 060271
E mooring bollards of metal  
F pieux d'amarrage métalliques  
U турнікети металеві 060255
E turnstiles of metal  
F tourniquets [portillons tournants] métalliques  
U феровольфрам 060139
E tungsten iron  
F ferrotungstène  
U феротитан 060138
E ferrotitanium / titanium iron  
F ferrotitane  
U фігурки [статуетки] із звичайних металів 060382
E figurines [statuettes] of common metal / statuettes of common metal  
F figurines [statuettes] en métaux communs / statuettes en métaux communs  
U фітинги [обладунки] металеві до вікон 060130
E fittings of metal for windows  
F garnitures de fenêtres métalliques  
U фітинги [обладунки] металеві до ліжок 060393
E fittings of metal for beds  
F garnitures de lits métalliques  
U фітинги [обладунки] металеві до меблів 060380
E fittings of metal for furniture  
F garnitures de meubles métalliques  
U фітинги [обладунки] металеві до трубопроводів стисненого повітря 060267
E fittings of metal for compressed air ducts  
F armatures pour conduites d'air comprimé métalliques  
U фітинги [обладунки] металеві до трун 060324
E fittings of metal for coffins  
F garnitures de cercueils métalliques  
U фланці металеві 060054
E flanges of metal [collars]  
F brides [colliers] métalliques  
U флюгери металеві 060148
E weather vanes of metal / weather- or wind-vanes of metal / wind vanes of metal  
F girouettes  
U фольга металева для обгортання і пакування 060416
E foils of metal for wrapping and packaging  
F feuilles métalliques pour emballage et empaquetage  
U форми металеві на лід 060150
E ice moulds of metal  
F moules à glace métalliques  
U хомути [гаки] [затискачі] металеві для кріплення труб 060312
E clips of metal for pipes / collars of metal for fastening pipes / wall hooks of metal for pipes  
F colliers d'attache métalliques pour tuyaux