Клас 6

Звичайні метали та їхні сплави; металеві будівельні матеріали; перемісні металеві конструкції та споруди; металеві матеріали рейкових колій; неелектричні металеві канати і дріт; дрібні металеві вироби; металеві труби; сейфи; вироби із звичайних металів, що не належать до інших класів; руди

Назва товару Базовий номер
U збірні будинки [комплекти] металеві 060439
E prefabricated houses [kits] of metal  
F maisons préfabriquées [prêts-à-monter] métalliques  
U звичайні метали, необроблені або частково оброблені 060182
E common metals, unwrought or semi-wrought  
F métaux communs bruts ou mi-ouvrés  
U з'єднини металеві для труб 060229
E junctions of metal for pipes  
F raccords de tuyaux métalliques  
U з'єднувальні муфти до труб металеві 060173
E pipe muffs of metal  
F manchons de tuyaux métalliques  
U з'єднувачі ланцюгові металеві 060073
E couplings of metal for chains  
F raccords pour chaînes  
U з'єднувачі металеві до кабелів [жильників] неелектричні 060059
E cable joints of metal, non-electric / cable linkages of metal, non-electric  
F raccords métalliques de câbles non électriques  
U зливки звичайних металів 060164
E ingots of common metal  
F lingots de métaux communs  
U знаки дорожні несвітиві, немеханічні, металеві 060228
E signs, non-luminous and non-mechanical, of metal, for roads  
F bornes routières métalliques, non lumineuses et non mécaniques  
U знаки несвітиві, немеханічні, металеві 060235
E signs, non-luminous and non-mechanical, of metal  
F signalisation métallique, non lumineuse et non mécanique  
U зовнішні заслони [жалюзі] металеві 060158
E outdoor blinds of metal  
F stores d'extérieur métalliques  
U золотий припій 060417
E gold solder  
F soudure d'or  
U зупинники [стопори] до воріт металеві / зупинники [стопори] до хвірток металеві 060036
E door stops of metal / gate stops of metal  
F arrêts de portes métalliques  
U індій 060154
E indium  
F indium  
U кабіни для переодягання металеві 060308
E cabanas of metal  
F cabines de bain métalliques  
U кабіни металеві для фарбування пирскачем [пульверизатором] 060310
E booths of metal for spraying paint / paint spraying booths of metal  
F cabines pour la peinture au pistolet métalliques  
U кадмій 060061
E cadmium  
F cadmium  
U канати [троси] до канатних [підвісних] доріг 060057
E telpher cables  
F câbles téléphériques  
U канати металеві 060341
E ropes of metal  
F cordages métalliques  
U каркаси металеві на оранжереї [теплиці] 060316
E greenhouse frames of metal  
F châssis de serres métalliques  
U карнизи металеві 060343
E cornices of metal  
F corniches métalliques  
U кермети [металокерамічні матеріали] 060401
E cermets  
F cermets  
U кігті, шпичаки металеві на взуття [для лазіння] 060149
E crampons [climbing irons]  
F crampons d'escalade  
U кілки [нагелі] металеві 060078
E pegs of metal  
F chevilles métalliques  
U кілки до наметів металеві 060208
E tent pegs of metal  
F piquets de tente métalliques  
U кільця із звичайних металів до ключів 060221
E rings of common metal for keys  
F anneaux métalliques pour clefs  
U кільця металеві [упорні] * 060038
E rings of metal* / stop collars of metal*  
F anneaux métalliques* / bagues métalliques  
U кільця металеві до держаків 060172
E ferrules of metal for handles  
F viroles pour manches  
U кільця насадні металеві 060262
E ferrules of metal  
F viroles  
U кісся металеві [держална до кіс] 060378
E scythe handles of metal  
F manches de faux métalliques  
U ключі 060083
E keys  
F clefs [clés] / clés [clefs]  
U кобальт необроблений 060088
E cobalt, raw  
F cobalt brut [métal]  
U ковадла 060097
E anvils  
F enclumes  
U ковадла [перемісні] 060248
E anvils [portable]  
F tasseaux [enclumes portatives]  
U ковзанки [конструкції металеві] 060203
E skating rinks [structures of metal]  
F patinoires [constructions] métalliques  
U ковпаки металеві на димарі 060331
E chimney pots of metal  
F mitres de cheminées métalliques  
U ковпачки [накривки] металеві до пляшок 060299
E bottle caps of metal / capsules of metal for bottles / sealing caps of metal for bottles  
F capsules de bouteilles métalliques  
U кокілі [ливарні форми постійні] 060096
E chill-molds [foundry] / chill-moulds [foundry]  
F coquilles [fonderie]  
U колектори металеві до трубопроводів 060420
E manifolds of metal for pipelines  
F manifolds métalliques pour canalisations  
U колінчасті патрубки металеві 060099
E elbows of metal for pipes  
F coudes de tuyaux métalliques  
U коліщата до меблів металеві 060187
E furniture casters of metal  
F roulettes de meubles métalliques  
U коліщата металеві до ліжок 060166
E bed casters of metal  
F roulettes de lits métalliques  
U коліщата металеві до розсувних дверей 060348
E runners of metal for sliding doors  
F galets de portes  
U колони [стояки, стовпи] металеві до споруд і конструкцій 060090
E pillars of metal for buildings  
F colonnes métalliques [parties de constructions]  
U колючий дріт 060041
E barbed wire  
F fil de fer barbelé  
U коминкові металеві підставки під дрова 060431
E firedogs [andirons]  
F chenets  
U консервні банки металеві 060093
E preserve tins / preserving boxes of metal / tin cans  
F boîtes à conserves métalliques  
U консолі металеві будівельні 060123
E brackets of metal for building  
F équerres métalliques [construction]  
U конструкції металеві 060339
E buildings of metal  
F constructions métalliques  
U конструкції металеві на велосипедні стоянки 060293
E bicycle parking installations of metal  
F installations pour parquer des bicyclettes métalliques  
U контррейки металеві 060095
E guard rails of metal  
F contre-rails