Клас 6

Звичайні метали та їхні сплави; металеві будівельні матеріали; перемісні металеві конструкції та споруди; металеві матеріали рейкових колій; неелектричні металеві канати і дріт; дрібні металеві вироби; металеві труби; сейфи; руди

Назва товару Базовий номер
U плиткове підлогове покриття металеве 060322
E tile floorings of metal  
F carrelages metalliques pour sols  
U поворотні круги [рейкові колії] 060212
E turntables [railways]  
F plaques tournantes  
U погруддя із звичайних металів 060307
E busts of common metal  
F bustes en metaux communs  
U поздовжні балки [частини сходів] металеві 060162
E stringers [parts of staircases] of metal  
F limons [parties d'escaliers] metalliques  
U покрівельна черепиця металева 060213
E roofing tiles of metal  
F tuiles metalliques pour toitures  
U покрівельні кутники защільнювальні металеві 060098
E roof flashing of metal  
F cornieres pour toitures metalliques  
U покрівельні риштаки [водостічні жолоби] металеві 060332
E roof gutters of metal  
F cheneaux metalliques / gouttieres metalliques  
U покрівлі металеві 060252
E roofing of metal  
F toitures metalliques  
U покрівлі металеві з вмонтованими сонячними елементами 060449
E roofing of metal, incorporating solar cells  
F toitures metalliques incorporant des cellules photovoltaiques  
U поперечки металеві 060225
E joists of metal  
F poutrelles metalliques  
U пороги дверні [лежні] металеві 060233
E sills of metal  
F seuils metalliques  
U поручні для ванної кімнати металеві 060451
E bathtub grab bars of metal  
F barres d?appui metalliques pour baignoires  
U посріблені сплави олова 060032
E silver-plated tin alloys  
F alliages d'etain argente  
U посудини металеві для зберігання кислот 060065
E containers of metal for storing acids  
F recipients metalliques pour acides  
U поштові скриньки металеві 060120
E letter boxes of metal  
F boites aux lettres metalliques  
U пристрої для відлякування птахів, що приводяться до дії вітром, металеві 060432
E wind-driven bird-repelling devices made of metal  
F dispositifs metalliques repulsifs actionnes par le vent contre les oiseaux  
U причальні бочки металеві 060412
E mooring buoys of metal  
F bouees de corps-morts en metal [amarrage]  
U прокладки регулівні металеві 060063
E shims  
F lames metalliques de calage / plaques metalliques de calage  
U протитертьові сплави [стопи] 060027
E anti-friction metal  
F metal antifriction  
U пружини металеві / ресори металеві 060206
E springs [metal hardware]  
F ressorts [quincaillerie metallique]  
U прутки металеві для зварювання 060304
E rods of metal for welding  
F baguettes metalliques pour le soudage  
U прутки металеві для паяння твердими припоями 060302
E rods of metal for brazing  
F baguettes metalliques pour le brasage  
U прутки металеві для твердого паяння і зварювання 060303
E rods of metal for brazing and welding  
F baguettes metalliques pour le brasage et le soudage  
U ракетозапускальні платформи металеві 060159
E rocket launching platforms of metal  
F rampes de lancement de fusees metalliques  
U рами металеві будівельні 060074
E frames of metal for building  
F chassis metalliques [construction]  
U рейки металеві 060129
E rails of metal  
F rails  
U решітки металеві 060152
E gratings of metal / grilles of metal  
F grilles metalliques  
U ринви [водостічні труби] металеві 060356
E gutter pipes of metal  
F tuyaux de descente metalliques  
U риштовання металеве 060360
E scaffolding of metal  
F echafaudages metalliques  
U рогаті ковадла 060045
E beak-irons [bick-irons]  
F bigornes  
U розгалужувальні патрубки металеві 060366
E branching pipes of metal  
F tuyaux d'embranchement metalliques  
U рознімні кільця із звичайних металів для ключів 060221
E split rings of common metal for keys  
F anneaux brises en metaux communs pour cles  
U розпізнавальні таблички металеві 060399
E identity plates of metal  
F plaques d'identite metalliques  
U роликові віконниці [заслони, штори] сталеві 060009
E roller blinds of steel  
F stores en acier  
U руди металів 060183
E ores of metal  
F minerais metalliques  
U ручки кулясті металеві 060301
E knobs of metal  
F boutons [poignees] en metal  
U самозаймисті метали 060185
E pyrophoric metals  
F metaux pyrophoriques  
U свинарники металеві 060438
E pigsties of metal  
F porcheries metalliques  
U свинець [оливо], необроблений або частково оброблений 060214
E lead, unwrought or semi-wrought  
F plomb brut ou mi-ouvre  
U свинцеві пломби 060146
E lead seals  
F plombs de garantie  
U сейфи [шафи неспаленні] 060034
E safes [strong boxes]  
F coffres-forts  
U серветкові вмістини закріпні металеві 060358
E towel dispensers, fixed, of metal  
F distributeurs fixes de serviettes metalliques  
U сигнальні панелі несвітиві, немеханічні, металеві 060200
E signalling panels, non-luminous and non-mechanical, of metal  
F panneaux de signalisation metalliques, ni lumineux, ni mecaniques  
U сітки протикомахові металеві 060428
E insect screens of metal  
F moustiquaires [chassis metalliques]  
U склепи металеві 060323
E burial vaults of metal  
F caveaux metalliques  
U скоби [скріпи] металеві для переміщування вантажів 060026
E braces of metal for handling loads / braces of metal for load handling / harness of metal for handling loads / harness of metal for load handling  
F bretelles metalliques pour la manutention de fardeaux  
U скоби із звичайних металів / хомути із звичайних металів 060298
E buckles of common metal [hardware]  
F boucles en metaux communs [quincaillerie]  
U скребачки для взуття 060113
E door scrapers / foot scrapers  
F decrottoirs  
U скриньки металеві на гроші 060029
E cashboxes of metal  
F cassettes a argent metalliques  
U скриньки металеві на інструменти 060423
E tool boxes of metal, empty  
F boites a outils vides en metal