Клас 6

Звичайні метали та їхні сплави; металеві будівельні матеріали; перемісні металеві конструкції та споруди; металеві матеріали рейкових колій; неелектричні металеві канати і дріт; дрібні металеві вироби; металеві труби; сейфи; вироби із звичайних металів, що не належать до інших класів; руди

176 - 200 з 417 записів
Назва товару Базовий номер
U кільця металеві [упорні] * 060038
E rings of metal* / stop collars of metal*  
F anneaux métalliques* / bagues métalliques  
U кільця металеві до держаків 060172
E ferrules of metal for handles  
F viroles pour manches  
U кільця насадні металеві 060262
E ferrules of metal  
F viroles  
U кісся металеві [держална до кіс] 060378
E scythe handles of metal  
F manches de faux métalliques  
U ключі 060083
E keys  
F clefs [clés] / clés [clefs]  
U кобальт необроблений 060088
E cobalt, raw  
F cobalt brut [métal]  
U ковадла 060097
E anvils  
F enclumes  
U ковадла [перемісні] 060248
E anvils [portable]  
F tasseaux [enclumes portatives]  
U ковзанки [конструкції металеві] 060203
E skating rinks [structures of metal]  
F patinoires [constructions] métalliques  
U ковпаки металеві на димарі 060331
E chimney pots of metal  
F mitres de cheminées métalliques  
U ковпачки [накривки] металеві до пляшок 060299
E bottle caps of metal / capsules of metal for bottles / sealing caps of metal for bottles  
F capsules de bouteilles métalliques  
U кокілі [ливарні форми постійні] 060096
E chill-molds [foundry] / chill-moulds [foundry]  
F coquilles [fonderie]  
U колектори металеві до трубопроводів 060420
E manifolds of metal for pipelines  
F manifolds métalliques pour canalisations  
U колінчасті патрубки металеві 060099
E elbows of metal for pipes  
F coudes de tuyaux métalliques  
U коліщата до меблів металеві 060187
E furniture casters of metal  
F roulettes de meubles métalliques  
U коліщата металеві до ліжок 060166
E bed casters of metal  
F roulettes de lits métalliques  
U коліщата металеві до розсувних дверей 060348
E runners of metal for sliding doors  
F galets de portes  
U колони [стояки, стовпи] металеві до споруд і конструкцій 060090
E pillars of metal for buildings  
F colonnes métalliques [parties de constructions]  
U колючий дріт 060041
E barbed wire  
F fil de fer barbelé  
U коминкові металеві підставки під дрова 060431
E firedogs [andirons]  
F chenets  
U консервні банки металеві 060093
E preserve tins / preserving boxes of metal / tin cans  
F boîtes à conserves métalliques  
U консолі металеві будівельні 060123
E brackets of metal for building  
F équerres métalliques [construction]  
U конструкції металеві 060339
E buildings of metal  
F constructions métalliques  
U конструкції металеві на велосипедні стоянки 060293
E bicycle parking installations of metal  
F installations pour parquer des bicyclettes métalliques  
U контррейки металеві 060095
E guard rails of metal  
F contre-rails  
176 - 200 з 417 записів