Клас 6

Завантажити перелік у текстовому файлі

Звичайні метали та їхні сплави, руди; металеві матеріали для будівель і конструкцій; перемісні будівельні конструкції металеві; неелектричні дроти і троси із звичайних металів; дрібні металеві вироби; металеві контейнери для зберігання або перевозіння; сейфи

1 - 15 з 437 записів
Назва товару Базовий номер
U альтанки [конструкції] металеві 060436
E arbours [structures] of metal  
F tonnelles [constructions] métalliques  
U алюмінієва фольга* 060270
E aluminium foil*  
F feuilles d'aluminium*  
U алюмінієвий дріт 060019
E aluminium wire  
F fils d'aluminium  
U алюміній 060017
E aluminium  
F aluminium  
U анкери* 060273
E anchors*  
F ancres*  
U анкерні плити 060020
E anchor plates / tie plates  
F plaques d'ancrage  
U антифрикційний метал 060027
E anti-friction metal  
F métal antifriction  
U армувальні матеріали металеві будівельні 060276
E reinforcing materials of metal for building  
F armatures métalliques pour la construction  
U армувальні матеріали металеві для бетону 060033
E reinforcing materials, of metal, for concrete  
F armatures métalliques pour béton  
U армувальні матеріали металеві для труб 060275
E reinforcing materials of metal for pipes  
F armatures métalliques pour conduites  
U армувальні матеріали металеві для тягових пасів 060277
E reinforcing materials of metal for machine belts  
F armatures métalliques pour courroies  
U бакени металеві несвітиві 060282
E beacons of metal, non-luminous  
F balises métalliques, non lumineuses  
U балки металеві / бруси металеві 060224
E beams of metal / girders of metal  
F poutres métalliques  
U балони [вмістини металеві] для стисненого газу або скрапленого повітря 060050
E bottles [metal containers] for compressed gas or liquid air  
F bouteilles [récipients métalliques] pour le gaz sous pression ou l'air liquide  
U балюстради металеві 060457
E balustrades of metal  
F balustrades métalliques  
1 - 15 з 437 записів