Клас 7

Машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з'єднувачі, зчепи та передавачі (крім призначених для наземного транспорту); сільськогосподарське знаряддя, крім знаряддя з ручним рушієм; інкубатори для яєць; торговельні автомати

136 - 150 з 536 записів
Назва товару Базовий номер
U електрогенератори 070171
E generators of electricity  
F generateurs d'electricite  
U електрогенератори аварійні, допоміжні, запасні 070492
E emergency power generators  
F groupes electrogenes de secours  
U електрогенератори до велосипедів 070047
E bicycle dynamos  
F dynamos pour bicyclettes  
U електродвигуни, крім призначених до наземних транспортних засобів 070452
E motors, electric, other than for land vehicles  
F moteurs electriques autres que pour vehicules terrestres  
U електроди для зварювальних машин 070525
E electrodes for welding machines  
F electrodes pour machines a souder  
U електродугові зварювальні апарати 070530
E electric arc welding apparatus  
F appareils de soudure electrique a l'arc  
U електродугові різальні апарати 070531
E electric arc cutting apparatus  
F appareils de coupe a l'arc electrique  
U електромеханічне обладдя для готування їжі 070423
E food preparation machines, electromechanical  
F appareils electromecaniques pour la preparation d'aliments  
U електромеханічні апарати для готування напоїв 070315
E beverage preparation machines, electromechanical  
F appareils electromecaniques pour la preparation de boissons  
U електромеханічні машини для хімічної промисловості 070490
E electromechanical machines for chemical industry  
F machines electromecaniques pour l'industrie chimique  
U ескалатори 070178
E escalators / moving staircases [escalators]  
F escaliers roulants  
U етикетувальні [наличкувальні] машини / маркувальні машини 070182
E labellers [machines]  
F etiqueteuses  
U жарові труби до котлів парових машин 070416
E flues for engine boilers  
F carneaux de chaudieres de machines  
U живильники до парових котлів машин 070430
E feeding apparatus for engine boilers  
F alimentateurs de chaudieres de machines  
U жниварки 070268
E reapers  
F moissonneuses  
136 - 150 з 536 записів