Клас 7

Машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з'єднувачі, зчепи та передавачі (крім призначених для наземного транспорту); сільськогосподарське знаряддя, крім знаряддя з ручним рушієм; інкубатори для яєць; торговельні автомати

226 - 250 з 536 записів
Назва товару Базовий номер
U лампи паяльні газові 070522
E gas-operated blow torches  
F chalumeaux a gaz  
U ланцюги до підіймачів [елеваторів, ліфтів] [деталі машин] 070491
E elevator chains [parts of machines]  
F chaines d'elevateurs [parties de machines]  
U ланцюгові пилки 070484
E chain saws  
F scies a chaine  
U лезотримачі [різцетримачі] [деталі машин] 070227
E blade holders [parts of machines]  
F porte-lames [parties de machines]  
U ливарні машини 070196
E foundry machines  
F machines de fonderie  
U ливарні форми [виливниці][деталі машин] 070276
E molds [parts of machines] / moulds [parts of machines]  
F moules [parties de machines]  
U лискувальні машини і апарати електричні 070308
E machines and apparatus for polishing [electric]  
F machines et appareils a polir electriques  
U лінотипи [набиральні машини [друкарські]] 070076
E type-setting machines [printing]  
F composeuses [imprimerie]  
U ліфти 070024
E elevators [lifts]  
F elevateurs  
U ліфти [підіймачі] вантажні 070095
E hoists  
F monte-charge  
U лопаті [лопатки] [деталі машин] 070189
E blades [parts of machines]  
F fers [parties de machines] / lames [parties de machines]  
U магнетозапалювачі 070244
E igniting magnetos  
F magnetos d'allumage  
U маніпулятори автоматичні 070421
E handling machines, automatic [manipulators]  
F manipulateurs industriels [machines]  
U маслоробні машини 070046
E butter machines  
F machines a beurre  
U маснички для збивання масла 070038
E churns  
F barattes  
U мастильні кільця [деталі машин] 070031
E grease rings [parts of machines]  
F bagues de graissage [parties de machines]  
U мастильні коробки [деталі машин] 070204
E grease boxes [parts of machines]  
F boites de graissage [machines]  
U мастильні насоси [помпи] 070205
E lubricating pumps  
F pompes de graissage  
U мастильні пристрої [деталі машин] 070085
E lubricators [parts of machines]  
F graisseurs [parties de machines]  
U матриці друкарські 070436
E matrices for use in printing  
F matrices d'imprimerie  
U маховики машин 070337
E machine fly-wheels  
F volants de machines  
U машини [пристрої] для викінчувального [механічного] обробляння 070159
E apparatus for dressing / apparatus for machining / trimming machines  
F dresseuses  
U машини для білення / машини для фарбування клейовими фарбами 070030
E colour-washing machines / whitewashing machines  
F machines pour le badigeonnage  
U машини для виготовляння ковбасних виробів 070346
E sausage making machines  
F machines pour la fabrication de saucisses  
U машини для виготовляння макаронних виробів 070296
E machines for making pasta  
F machines pour la fabrication de pates alimentaires  
226 - 250 з 536 записів