Клас 7

Завантажити перелік у текстовому файлі

Машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); зчеплення та трансмісії (крім призначених для наземного транспорту); сільськогосподарське знаряддя, крім з ручним приводом; інкубатори для яєць; торговельні автомати

166 - 180 з 546 записів
Назва товару Базовий номер
U картери машин і двигунів 070474
E crankcases for machines, motors and engines  
F carters pour machines et moteurs  
U каталітичні конвертори 070482
E catalytic converters  
F convertisseurs catalytiques  
U керувальні механізми гідравлічні для машин і двигунів 070472
E hydraulic controls for machines, motors and engines  
F commandes hydrauliques pour machines et moteurs  
U керувальні механізми пневматичні для машин і двигунів 070473
E pneumatic controls for machines, motors and engines  
F commandes pneumatiques pour machines et moteurs  
U кільця поршневі 070032
E piston segments / piston rings  
F segments de pistons / bagues de pistons  
U клапани [частини машин] 070019
E valves [parts of machines]  
F soupapes [parties de machines] / vannes [parties de machines]  
U клейові пістолети електричні 070476
E glue guns, electric  
F pistolets à colle, électriques  
U клепальні машини 070332
E riveting machines  
F riveteuses / riveuses  
U колеса машин 070336
E machine wheels  
F roues de machines  
U колінчасті вали 070021
E crank shafts  
F arbres à manivelle  
U компресори [машини] 070113
E compressors [machines]  
F compresseurs [machines]  
U компресори для холодильників 070437
E compressors for refrigerators  
F compresseurs pour réfrigérateurs  
U конвеєри [машини] 070371
E conveyors [machines]  
F transporteurs  
U конвертори сталеварильні 070003
E converters for steelworks  
F convertisseurs d'aciéries  
U конденсатори пари [частини машин] 070115
E steam condensers [parts of machines]  
F condenseurs de vapeur [parties de machines]  
166 - 180 з 546 записів