Клас 7

Завантажити перелік у текстовому файлі

Машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); зчеплення та трансмісії (крім призначених для наземного транспорту); сільськогосподарське знаряддя, крім з ручним приводом; інкубатори для яєць; торговельні автомати

301 - 325 з 546 записів
Назва товару Базовий номер
U насоси [частини машин і двигунів] 070179
E pumps [parts of machines, engines or motors]  
F pompes [parties de machines ou de moteurs]  
U насоси для аерації акваріумів 070005
E aerating pumps for aquaria  
F pompes d'aération pour aquariums  
U насоси для опалювального устатковання 070311
E pumps for heating installations  
F pompes pour installations de chauffage  
U насоси для пива 070390
E beer pumps  
F pompes à bière  
U ножиці для металу електричні 070105
E shears, electric  
F cisailles électriques  
U ножиці електричні 070106
E scissors, electric  
F ciseaux électriques  
U ножі для косарок 070188
E knives for mowing machines  
F couteaux de faucheuses  
U ножі для січкарень 070223
E chaff cutter blades  
F lames de hache-paille  
U ножі електричні 070131
E knives, electric  
F couteaux électriques  
U ножі консервні електричні 070287
E tin openers, electric / can openers, electric  
F ouvre-boîtes électriques  
U ножні стартери для мотоциклів 070516
E kick starters for motorcycles  
F démarreurs au kick pour motocycles  
U обгортальні машини 070177
E wrapping machines  
F machines à envelopper  
U обертові друкувальні машини 070334
E rotary printing presses  
F rotatives  
U обладнання для котлів парових машин 070101
E fittings for engine boilers  
F garnitures de chaudières de machines  
U обплітальні машини 070372
E braiding machines  
F machines à tresser  
U осі для машин 070020
E axles for machines  
F arbres de machines  
U очищальне устатковання для видаляння пилу 070488
E dust removing installations for cleaning purposes  
F installations de dépoussiérage pour le nettoyage  
U очищальне устатковання для всмоктування пилу 070487
E dust exhausting installations for cleaning purposes  
F installations pour l'aspiration de poussières pour le nettoyage  
U пакувальні машини 070294
E packing machines  
F machines pour l'empaquetage  
U паливні насоси для станцій технічного обслуговування 070542
E fuel dispensing pumps for service stations  
F distributeurs de carburants pour stations-service  
U папероробні машини 070293
E paper machines  
F machines à papier  
U парові каландри для тканин перемісні 070480
E rotary steam presses, portable, for fabrics  
F calandres à vapeur portatives pour tissus  
U парові котки / дорожні котки 070014
E steamrollers / road rollers  
F rouleaux compresseurs  
U парові машини 070242
E steam engines  
F machines à vapeur  
U пароолійні сепаратори 070152
E steam/oil separators  
F déshuileurs de vapeur  
301 - 325 з 546 записів