Клас 7

Машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з'єднувачі, зчепи та передавачі (крім призначених для наземного транспорту); сільськогосподарське знаряддя, крім знаряддя з ручним рушієм; інкубатори для яєць; торговельні автомати

Назва товару Базовий номер
U обплітальні машини 070372
E braiding machines  
F machines a tresser  
U обприскувачі [машини] / пульверизатори [машини] 070214
E atomisers [machines] / pulverisers [machines] / spraying machines  
F pulverisateurs [machines]  
U опори для підшипників [вальниць] [деталі машин] 070091
E bearing brackets for machines  
F chaises de paliers [machines]  
U осі [вали] машин 070020
E axles for machines  
F arbres de machines  
U очищальні апарати парові 070485
E cleaning appliances utilizing steam  
F appareils de nettoyage a vapeur  
U пакувальні машини 070294
E packing machines  
F machines pour l'empaquetage  
U паливні насоси [помпи] для станцій технічного обслуговування 070542
E fuel dispensing pumps for service stations  
F distributeurs de carburants pour stations-service  
U паливоощадники до двигунів 070400
E fuel economisers for motors and engines  
F economiseurs de carburant pour moteurs  
U панчішні, трикотажні верстати 070057
E hosiery looms  
F metiers pour bonneterie  
U паперорізальні машини промислові 070419
E shredders [machines] for industrial use  
F dechiqueteurs [machines] a usage industriel  
U папероробні машини 070293
E paper machines  
F machines a papier  
U парові каландри для тканин перемісні 070480
E rotary steam presses, portable, for fabrics  
F calandres a vapeur portatives pour tissus  
U парові машини 070242
E steam engines  
F machines a vapeur  
U пароолійні відокремлювачі [сепаратори] 070152
E steam/oil separators  
F deshuileurs de vapeur  
U паросепаратори [паровідокремлювачі] 070320
E steam traps  
F purgeurs automatiques  
U паси вентиляторів до двигунів 070441
E fan belts for motors and engines  
F courroies de ventilateurs pour moteurs  
U паси до машин 070074
E belts for machines  
F courroies de machines  
U паси до транспортерів, конвеєрів 070036
E belts for conveyors  
F bandes transporteuses / courroies de transporteurs  
U паси тертьові до шківів 070314
E adhesive bands for pulleys  
F bandages adhesifs pour les poulies  
U паси тягові до генераторів постійного струму 070126
E dynamo belts  
F courroies de dynamo  
U паси тягові до двигунів 070343
E belts for motors and engines  
F courroies pour moteurs  
U паси, привідні ремені, стрічки для підіймачів [елеваторів, ліфтів] 070127
E elevator belts / lift belts  
F courroies d'elevateurs  
U патрони [оправки, планшайби] [деталі машин] 070194
E chucks [parts of machines]  
F mandrins [parties de machines]  
U паяльники газові 070505
E soldering irons, gas-operated  
F fers a souder a gaz  
U паяльники електричні 070529
E soldering irons, electric  
F fers a souder electriques