Клас 7

Завантажити перелік у текстовому файлі

Машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); зчеплення та трансмісії (крім призначених для наземного транспорту); сільськогосподарське знаряддя, крім з ручним приводом; інкубатори для яєць; торговельні автомати

Назва товару Базовий номер
U полільні машини 070344
E weeding machines  
F machines à sarcler  
U поршні [частини машин або двигунів] 070302
E pistons [parts of machines or engines]  
F pistons [parties de machines ou de moteurs]  
U поршні амортизаторів [частини машин] 070395
E shock absorber plungers [parts of machines] / dashpot plungers [parts of machines] / plunger pistons  
F pistons d'amortisseurs [parties de machines]  
U поршні двигунів 070274
E pistons for engines  
F pistons de moteurs  
U поршні циліндрів 070197
E pistons for cylinders  
F pistons de cylindres  
U посудомийні машини 070231
E dishwashers  
F machines à laver la vaisselle  
U правильні машини / апарати для механічного обробляння 070159
E trimming machines / apparatus for dressing / apparatus for machining  
F dresseuses  
U пральні машини 070234
E washing machines [laundry]  
F lave-linge / machines à laver le linge  
U пральні машини, що приводяться в дію монетами 070236
E coin-operated washing machines  
F machines à laver à prépaiement  
U прасувальні машини 070328
E ironing machines  
F repasseuses  
U прасувальні преси 070240
E smoothing presses  
F lisseuses  
U преси [машини промислові] 070316
E presses [machines for industrial purposes]  
F presses [machines à usage industriel]  
U преси для вина 070102
E wine presses  
F pressoirs à vin  
U преси для кормів 070195
E fodder presses  
F presses à fourrage  
U преси для фруктів електричні на побутові потреби 070460
E fruit presses, electric, for household purposes  
F presse-fruits électriques à usage ménager  
U пристрої для відчиняння вікон гідравлічні 070547
E window openers, hydraulic  
F dispositifs hydrauliques pour l’ouverture de fenêtres  
U пристрої для відчиняння вікон електричні 070545
E window openers, electric  
F dispositifs électriques pour l’ouverture de fenêtres  
U пристрої для відчиняння вікон пневматичні 070549
E window openers, pneumatic  
F dispositifs pneumatiques pour l’ouverture de fenêtres  
U пристрої для відчиняння дверей гідравлічні 070515
E door openers, hydraulic  
F dispositifs hydrauliques pour l'ouverture de portes  
U пристрої для відчиняння дверей електричні 070539
E door openers, electric  
F dispositifs électriques pour l'ouverture des portes  
U пристрої для відчиняння дверей пневматичні 070520
E door openers, pneumatic  
F dispositifs pneumatiques pour l'ouverture de portes  
U пристрої для в'язання сіна 070058
E binding apparatus for hay / trussing apparatus for hay  
F botteleuses  
U пристрої для зачиняння вікон гідравлічні 070548
E window closers, hydraulic  
F dispositifs hydrauliques pour la fermeture de fenêtres  
U пристрої для зачиняння вікон електричні 070546
E window closers, electric  
F dispositifs électriques pour la fermeture de fenêtres  
U пристрої для зачиняння вікон пневматичні 070550
E window closers, pneumatic  
F dispositifs pneumatiques pour la fermeture de fenêtres