Клас 7

Машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з'єднувачі, зчепи та передавачі (крім призначених для наземного транспорту); сільськогосподарське знаряддя, крім знаряддя з ручним рушієм; інкубатори для яєць; торговельні автомати

Назва товару Базовий номер
U машини для стриження тварин 070431
E hair clipping machines for animals / hair cutting machines for animals / shearing machines for animals  
F tondeuses pour les animaux [machines]  
U машини для текстильної промисловості 070496
E machines for the textile industry  
F machines pour l'industrie textile  
U машини для ущільнювання відходів / машини для ущільнювання сміття 070418
E trash compacting machines / waste compacting machines  
F compacteurs pour les detritus  
U машини і апарати для миття килимів і оббивкових тканин електричні 070481
E machines and apparatus for carpet shampooing, electric  
F shampouineuses electriques pour tapis et moquettes  
U машини і апарати електричні для лискування воском 070510
E machines and apparatus for wax-polishing, electric  
F machines et appareils a encaustiquer electriques  
U машини і механізми для книгооправних [палітурних] робіт 070327
E bookbinding apparatus and machines for industrial purposes  
F appareils et machines pour la reliure a usage industriel  
U машинне знаряддя для виготовляння пазів, прорізів, канавок тощо 070208
E notchers [machine tools]  
F grugeoirs [machines-outils]  
U металообробні верстати 070258
E metalworking machines  
F machines a faconner les metaux / machines a travailler les metaux  
U механізми для натягування струн ракеток 070511
E racket stringing machines  
F machines pour corder les raquettes  
U механізми для складання велосипедів 070512
E bicycle assembling machines  
F machines pour l'assemblage de bicyclettes  
U механічні кормороздавачі для худоби 070517
E mechanized livestock feeders  
F machines mecaniques pour la distribution d'aliments au betail  
U механічні молоти 070248
E power hammers  
F marteaux-pilons  
U мийне устатковання для транспортних засобів 070235
E vehicle washing installations / washing installations for vehicles  
F installations de lavage pour vehicules  
U мийні апарати 070233
E washing apparatus  
F appareils de lavage  
U мийні апарати високого тиску 070495
E high pressure washers  
F appareils de nettoyage a haute pression