Клас 7

Завантажити перелік у текстовому файлі

Машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); зчеплення та трансмісії (крім призначених для наземного транспорту); сільськогосподарське знаряддя, крім з ручним приводом; інкубатори для яєць; торговельні автомати

Назва товару Базовий номер
U бобіни для ткацьких верстатів 070054
E bobbins for weaving looms / reels for weaving looms  
F bobines de métiers à tisser  
U борони 070213
E harrows  
F herses  
U борошномельні машини 070266
E flour mill machines  
F machines pour la minoterie  
U букси для шийок валів [частини машин] 070289
E journal boxes [parts of machines]  
F paliers de tourillons  
U бульдозери 070069
E bulldozers  
F bouteurs [bouldozeurs] / bouldozeurs  
U бункери [вивантажувальні механічні] 070145
E hoppers [mechanical discharging]  
F trémies pour le déchargement mécanique  
U бурові вишки плавучі або неплавучі 070462
E drilling rigs, floating or non-floating  
F tours de forage flottantes ou non flottantes  
U вакуумні насоси [машини] 070312
E vacuum pumps [machines]  
F pompes à vide [machines]  
U вали ткацьких верстатів 070224
E loom shafts  
F lames de métiers à tisser  
U вальці прокатних станів 070141
E rolling mill cylinders  
F cylindres de laminoirs  
U вантажні апарати [гірничорудна промисловість] / пристрої для витягування руди 070185
E haulage apparatus [mining] / extractors for mines  
F extracteurs [mines]  
U вантажні рампи 070096
E loading ramps  
F ponts de chargement  
U вентилятори для двигунів 070381
E fans for motors and engines  
F ventilateurs pour moteurs  
U верстати 070243
E machine tools  
F machines-outils  
U верстати для нарізування різьби на внутрішній поверхні / гайконарізувальні верстати 070167
E die-cutting and tapping machines / nut-tapping machines  
F taraudeuses