Клас 7

Завантажити перелік у текстовому файлі

Машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); зчеплення та трансмісії (крім призначених для наземного транспорту); сільськогосподарське знаряддя, крім з ручним приводом; інкубатори для яєць; торговельні автомати

Назва товару Базовий номер
U вантажні апарати [гірничорудна промисловість] / пристрої для витягування руди 070185
E haulage apparatus [mining] / extractors for mines  
F extracteurs [mines]  
U вантажні рампи 070096
E loading ramps  
F ponts de chargement  
U вентилятори для двигунів 070381
E fans for motors and engines  
F ventilateurs pour moteurs  
U верстати 070243
E machine tools  
F machines-outils  
U верстати для нарізування різьби на внутрішній поверхні / гайконарізувальні верстати 070167
E die-cutting and tapping machines / nut-tapping machines  
F taraudeuses  
U верстати для нарізування різьби на зовнішній поверхні 070062
E threading machines  
F machines à fileter  
U викрутки електричні 070566
E screwdrivers, electric  
F tournevis électriques  
U вихлопні колектори для двигунів 070497
E exhaust manifold for engines  
F manifolds d'échappement pour moteurs  
U вихлопні труби для двигунів 070451
E exhausts for motors and engines  
F pots d'échappement pour moteurs  
U вібратори [машини] для промислового використання 070509
E vibrators [machines] for industrial use  
F vibrateurs [machines] à usage industriel  
U віджимальні машини для прання 070239
E wringing machines for laundry  
F machines à tordre le linge  
U відкидні клапани [частини машин] 070108
E clack valves [parts of machines]  
F clapets de machines  
U відцентрові млини 070087
E centrifugal mills  
F moulins centrifuges  
U відцентрові насоси 070088
E centrifugal pumps  
F pompes centrifuges  
U вінички для збивання електричні на побутові потреби 070459
E whisks, electric, for household purposes  
F fouets électriques à usage ménager  
U віялки 070379
E winnowers  
F vanneuses  
U водонагрівачі [частини машин] 070165
E water heaters [parts of machines]  
F réchauffeurs d'eau [parties de machines]  
U волочильні стани 070183
E metal drawing machines  
F étireuses  
U ворсувальні машини 070325
E friezing machines  
F ratineuses  
U врубні пристрої [частини машин] 070208
E notchers [machine tools]  
F grugeoirs [machines-outils]  
U врубові машини 070094
E coal-cutting machines  
F haveuses / découpeurs de charbon  
U всмоктувальні машини на промислові потреби 070282
E suction machines for industrial purposes  
F machines d'aspiration à usage industriel  
U всмоктуючі насадки для пилососів 070563
E suction nozzles for vacuum cleaners  
F suceurs pour aspirateurs  
U вугільні щітки [електрика] 070093
E carbon brushes [electricity]  
F balais de charbon [électricité]  
U вулканізувальні апарати 070384
E vulcanisation apparatus  
F appareils de vulcanisation