Клас 7

Завантажити перелік у текстовому файлі

Машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); зчеплення та трансмісії (крім призначених для наземного транспорту); сільськогосподарське знаряддя, крім з ручним приводом; інкубатори для яєць; торговельні автомати

Назва товару Базовий номер
U тримачі різальних інструментів для верстатів 070286
E holding devices for machine tools  
F porte-outils [parties de machines]  
U труби парових котлів [частини машин] 070471
E boiler tubes [parts of machines]  
F tubes de chaudières [parties de machines]  
U турбіни вітрові 070523
E wind turbines  
F éoliennes  
U турбіни, крім призначених для наземних транспортних засобів 070375
E turbines, other than for land vehicles  
F turbines autres que pour véhicules terrestres  
U турбокомпресори 070114
E turbocompressors  
F turbocompresseurs  
U тягові двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів 070241
E driving motors, other than for land vehicles  
F machines motrices autres que pour véhicules terrestres  
U тягові ланцюги, крім призначених для наземних транспортних засобів 070425
E driving chains, other than for land vehicles  
F chaînes de commande autres que pour véhicules terrestres  
U універсальні карданні шарніри 070479
E universal joints [Cardan joints]  
F joints de cardan  
U упаковувальні машини 070499
E packaging machines  
F machines d'emballage  
U фарбувальні машини 070297
E painting machines  
F machines pour la peinture  
U фартухи [частини машин] 070360
E aprons [parts of machines] / carriage aprons  
F tabliers de machines  
U фільтри [частини машин або двигунів] 070457
E filters [parts of machines or engines]  
F filtres [parties de machines ou de moteurs]  
U фільтри для очищання охолоджувального повітря для двигунів 070010
E filters for cleaning cooling air, for engines  
F filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs  
U фільтри-картриджі для фільтрувальних машин 070424
E cartridges for filtering machines  
F cartouches pour machines à filtrer  
U фільтрпреси 070109
E filter presses  
F filtres-presses  
U фільтрувальні машини 070192
E filtering machines  
F machines à filtrer  
U формувальні машини 070278
E moulding machines / molding machines  
F machines à moulurer  
U фотонабірні машини 070112
E type-setting machines [photocomposition]  
F machines pour la photocomposition  
U фрезерувальні верстати 070090
E milling machines  
F fraiseuses  
U хліборізальні машини 070288
E bread cutting machines  
F machines à couper le pain  
U цапфи валів [частини машин] 070366
E journals [parts of machines]  
F tourillons  
U цвяхотяги електричні 070558
E nail extractors, electric / nail pullers, electric  
F arrache-clous électriques  
U центральне вакуумне очищальне устатковання 070483
E central vacuum cleaning installations  
F installations centrales de nettoyage par le vide  
U центрифуги [машини] 070086
E centrifugal machines / centrifuges [machines]  
F centrifugeuses [machines]  
U центрифуги віджимальні [сушильні машини] 070084
E spin driers [not heated]  
F essoreuses