Клас 7

Завантажити перелік у текстовому файлі

Машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); зчеплення та трансмісії (крім призначених для наземного транспорту); сільськогосподарське знаряддя, крім з ручним приводом; інкубатори для яєць; торговельні автомати

Назва товару Базовий номер
U саморегулівні паливні насоси 070543
E self-regulating fuel pumps  
F pompes autorégulatrices à combustible  
U сатинувальні машини 070345
E satinizing machines  
F machines à satiner  
U свердлильні верстати 070299
E drilling machines  
F foreuses  
U свердлильні головки [деталі машин] 070125
E drilling heads [parts of machines]  
F couronnes de sondage [parties de machines]  
U свердлильні головки [частини машин] 070449
E drilling bits [parts of machines]  
F couronnes de forage [parties de machines]  
U свердлильні патрони [частини машин] 070428
E drill chucks [parts of machines]  
F porte-forets [parties de machines]  
U свічки запалювання для двигунів внутрішнього згоряння 070394
E sparking plugs for internal combustion engines  
F bougies d'allumage pour moteurs à explosion  
U свічки розжарювання для дизельних двигунів 070061
E glow plugs for Diesel engines  
F bougies de réchauffage pour moteurs Diesel  
U сепаратори води 070439
E water separators / drain cocks  
F séparateurs d'eau  
U сигаретні машини промислові 070103
E cigarette machines for industrial purposes  
F machines à cigarettes à usage industriel  
U сита [машини або частини машин] 070187
E sieves [machines or parts of machines]  
F tamis [machines ou parties de machines]  
U сита для попелу [машини] 070082
E cinder sifters [machines]  
F tamiseurs de cendres [machines]  
U сівалки [машини] 070348
E sowers [machines]  
F semoirs [machines]  
U сільськогосподарське знаряддя, крім з ручним приводом 070388
E agricultural implements, other than hand-operated  
F instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement  
U сільськогосподарські елеватори 070009
E agricultural elevators  
F élévateurs pour l'agriculture