Клас 7

Машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з'єднувачі, зчепи та передавачі (крім призначених для наземного транспорту); сільськогосподарське знаряддя, крім знаряддя з ручним рушієм; інкубатори для яєць; торговельні автомати

Назва товару Базовий номер
U фарбувальні машини 070297
E painting machines  
F machines pour la peinture  
U фартухи [деталі машин] 070360
E aprons [parts of machines] / carriage aprons  
F tabliers de machines  
U фільтри [цідила] [деталі машин або двигунів] 070457
E filters [parts of machines or engines]  
F filtres [parties de machines ou de moteurs]  
U фільтри [цідила] для очищання холодильного повітря в двигунах 070010
E filters for cleaning cooling air, for engines  
F filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs  
U фільтри [цідила] змінні до цідильних [фільтрувальних] машин 070424
E cartridges for filtering machines  
F cartouches pour machines à filtrer  
U фільтрпреси 070109
E filter presses  
F filtres-presses  
U фільтрувальні [цідильні] машини 070192
E filtering machines  
F machines à filtrer  
U фітинги [обладунки] котлів парових машин 070101
E fittings for engine boilers  
F garnitures de chaudières de machines  
U формувальні машини 070278
E molding machines / moulding machines  
F machines à moulurer  
U фотонабиральні машини 070112
E type-setting machines [photocomposition]  
F machines pour la photocomposition  
U фрезувальні верстати 070090
E milling machines  
F fraiseuses  
U хліборізальні машини 070288
E bread cutting machines  
F machines à couper le pain  
U цапфи валів, осей [деталі машин] / чопи валів, осей [деталі машин] / шийки валів, осей [деталі машин] 070366
E journals [parts of machines]  
F tourillons  
U центральне вакуумне очищальне устатковання 070483
E central vacuum cleaning installations  
F installations centrales de nettoyage par le vide  
U центрифуги [машини] 070086
E centrifugal machines / centrifuges [machines]  
F centrifugeuses [machines]