Клас 7

Машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з'єднувачі, зчепи та передавачі (крім призначених для наземного транспорту); сільськогосподарське знаряддя, крім знаряддя з ручним рушієм; інкубатори для яєць; торговельні автомати

Назва товару Базовий номер
U турбокомпресори 070114
E turbocompressors  
F turbocompresseurs  
U тягові двигуни, крім призначених до наземних транспортних засобів 070241
E driving motors other than for land vehicles  
F machines motrices autres que pour vehicules terrestres  
U тягові ланцюги, крім призначених до наземних транспортних засобів 070425
E driving chains other than for land vehicles  
F chaines de commande autres que pour vehicules terrestres  
U універсальні карданні шарніри 070479
E universal joints [Cardan joints]  
F joints de cardan  
U упаковувальні машини 070499
E packaging machines  
F machines d'emballage  
U фарбувальні машини 070297
E painting machines  
F machines pour la peinture  
U фартухи [деталі машин] 070360
E aprons [parts of machines] / carriage aprons  
F tabliers de machines  
U фільтри [цідила] [деталі машин або двигунів] 070457
E filters [parts of machines or engines]  
F filtres [parties de machines ou de moteurs]  
U фільтри [цідила] для очищання холодильного повітря в двигунах 070010
E filters for cleaning cooling air, for engines  
F filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs  
U фільтри [цідила] змінні до цідильних [фільтрувальних] машин 070424
E cartridges for filtering machines  
F cartouches pour machines a filtrer  
U фільтрпреси 070109
E filter presses  
F filtres-presses  
U фільтрувальні [цідильні] машини 070192
E filtering machines  
F machines a filtrer  
U фітинги [обладунки] котлів парових машин 070101
E fittings for engine boilers  
F garnitures de chaudieres de machines  
U формувальні машини 070278
E molding machines / moulding machines  
F machines a moulurer  
U фотонабиральні машини 070112
E type-setting machines [photocomposition]  
F machines pour la photocomposition