Клас 7

Завантажити перелік у текстовому файлі

Машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); зчеплення та трансмісії (крім призначених для наземного транспорту); сільськогосподарське знаряддя, крім з ручним приводом; інкубатори для яєць; торговельні автомати

Назва товару Базовий номер
U трамбівки [машини] 070562
E rammers [machines]  
F machines de pilonnage  
U трансмісії для машин 070369
E transmissions for machines  
F transmissions de machines  
U трансмісії, крім призначених для наземних транспортних засобів 070253
E transmissions, other than for land vehicles  
F mécanismes de transmission autres que pour véhicules terrestres  
U трансмісійні вали, крім призначених для наземних транспортних засобів 070022
E transmission shafts, other than for land vehicles  
F arbres de transmission autres que pour véhicules terrestres  
U трансмісійні ланцюги, крім призначених для наземних транспортних засобів 070427
E transmission chains, other than for land vehicles  
F chaînes motrices autres que pour véhicules terrestres  
U тримачі різальних інструментів для верстатів 070286
E holding devices for machine tools  
F porte-outils [parties de machines]  
U труби парових котлів [частини машин] 070471
E boiler tubes [parts of machines]  
F tubes de chaudières [parties de machines]  
U турбіни вітрові 070523
E wind turbines  
F éoliennes  
U турбіни, крім призначених для наземних транспортних засобів 070375
E turbines, other than for land vehicles  
F turbines autres que pour véhicules terrestres  
U турбокомпресори 070114
E turbocompressors  
F turbocompresseurs  
U тягові двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів 070241
E driving motors, other than for land vehicles  
F machines motrices autres que pour véhicules terrestres  
U тягові ланцюги, крім призначених для наземних транспортних засобів 070425
E driving chains, other than for land vehicles  
F chaînes de commande autres que pour véhicules terrestres  
U універсальні карданні шарніри 070479
E universal joints [Cardan joints]  
F joints de cardan  
U упаковувальні машини 070499
E packaging machines  
F machines d'emballage  
U фарбувальні машини 070297
E painting machines  
F machines pour la peinture