Клас 7

Завантажити перелік у текстовому файлі

Машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); зчеплення та трансмісії (крім призначених для наземного транспорту); сільськогосподарське знаряддя, крім з ручним приводом; інкубатори для яєць; торговельні автомати

Назва товару Базовий номер
U врубові машини 070094
E coal-cutting machines  
F haveuses / découpeurs de charbon  
U всмоктувальні машини на промислові потреби 070282
E suction machines for industrial purposes  
F machines d'aspiration à usage industriel  
U всмоктуючі насадки для пилососів 070563
E suction nozzles for vacuum cleaners  
F suceurs pour aspirateurs  
U вугільні щітки [електрика] 070093
E carbon brushes [electricity]  
F balais de charbon [électricité]  
U вулканізувальні апарати 070384
E vulcanisation apparatus  
F appareils de vulcanisation  
U в'язальні машини 070374
E knitting machines  
F tricoteuses / machines à tricoter  
U газонокосарки [машини] 070201
E lawnmowers [machines]  
F tondeuses à gazon [machines]  
U гальмові башмаки, крім призначених для транспортних засобів 070406
E brake shoes, other than for vehicles  
F sabots de freins autres que pour véhicules  
U гальмові колодки, крім призначених для транспортних засобів 070524
E brake pads, other than for vehicles  
F plaquettes de freins autres que pour véhicules  
U гальмові накладки, крім призначених для транспортних засобів 070405
E brake linings, other than for vehicles  
F garnitures de freins autres que pour véhicules  
U гальмові сегменти, крім призначених для транспортних засобів 070407
E brake segments, other than for vehicles  
F segments de freins autres que pour véhicules  
U генератори аварійного живлення 070492
E emergency power generators  
F groupes électrogènes de secours  
U генератори змінного струму 070018
E alternators  
F alternateurs  
U генератори постійного струму 070160
E dynamos  
F dynamos  
U генератори постійного струму для велосипедів 070047
E bicycle dynamos  
F dynamos pour bicyclettes