Клас 7

Завантажити перелік у текстовому файлі

Машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); зчеплення та трансмісії (крім призначених для наземного транспорту); сільськогосподарське знаряддя, крім з ручним приводом; інкубатори для яєць; торговельні автомати

76 - 90 з 546 записів
Назва товару Базовий номер
U гудронатори 070202
E tarring machines  
F goudronneuses  
U гумові гусеничні стрічки, що є частинами гусеничних ходів будівельних машин 070569
E rubber tracks being parts of crawlers on construction machines  
F bandes de roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles d’engins de chantier  
U гумові гусеничні стрічки, що є частинами гусеничних ходів гірничих машин 070572
E rubber tracks being parts of crawlers on mining machines  
F bandes de roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles de machines d’exploitation minière  
U гумові гусеничні стрічки, що є частинами гусеничних ходів навантажувально-розвантажувальних машин 070570
E rubber tracks being parts of crawlers on loading-unloading machines and apparatus  
F bandes de roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles de machines et appareils de chargement-déchargement  
U гумові гусеничні стрічки, що є частинами гусеничних ходів сільськогосподарських машин 070571
E rubber tracks being parts of crawlers on agricultural machines  
F bandes de roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles de machines agricoles  
U гумові гусеничні стрічки, що є частинами гусеничних ходів снігоочисників 070573
E rubber tracks being parts of crawlers on snow ploughs  
F bandes de roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles de chasse-neige  
U двигуни для літаків 070029
E aeroplane engines  
F moteurs d'avions  
U двигуни для повітроплавних апаратів 070386
E aeronautical engines  
F moteurs pour l'aéronautique / moteurs pour l'aérostation  
U двигуни для суден 070401
E engines for boats  
F machines de bateaux  
U двигуни для транспортних засобів на повітряній подушці 070380
E engines for air cushion vehicles  
F moteurs de véhicules à coussin d'air  
U двигуни на стисненому повітрі 070391
E compressed air engines  
F moteurs à air comprimé  
U двигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів 070433
E motors, other than for land vehicles / engines, other than for land vehicles  
F moteurs autres que pour véhicules terrestres  
U деаератори для живильної води 070147
E de-aerators for feedwater  
F désaérateurs [dégazeurs] d'eau d'alimentation / dégazeurs [désaérateurs] d'eau d'alimentation  
U дезінтегратори 070153
E disintegrators  
F désintégrateurs  
U декелі [частини друкувальних верстатів] 070377
E tympans [parts of printing presses]  
F tympans [imprimerie]  
76 - 90 з 546 записів