Клас 7

Завантажити перелік у текстовому файлі

Машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); зчеплення та трансмісії (крім призначених для наземного транспорту); сільськогосподарське знаряддя, крім з ручним приводом; інкубатори для яєць; торговельні автомати

126 - 150 з 546 записів
Назва товару Базовий номер
U етикетувальні машини 070182
E labellers [machines]  
F étiqueteuses  
U жарові труби для котлів парових машин 070416
E flues for engine boilers  
F carneaux de chaudières de machines  
U живильники [частини машин] 070176
E feeders [parts of machines]  
F entraîneurs [parties de machines]  
U живильники для котлів парових машин 070430
E feeding apparatus for engine boilers  
F alimentateurs de chaudières de machines  
U жниварки 070268
E reapers  
F moissonneuses  
U жниварки-снопов'язалки 070269
E reapers and binders  
F moissonneuses-lieuses  
U жорна млинові 070262
E millstones  
F meules de moulin  
U завантажувально-розвантажувальні пристрої 070245
E handling apparatus for loading and unloading  
F appareils de manutention [chargement et déchargement]  
U залізнично-будівельні машини 070383
E railroad constructing machines  
F machines pour la construction des voies ferrées  
U запалювальні пристрої для двигунів внутрішнього згоряння 070016
E igniting devices for internal combustion engines  
F dispositifs d'allumage pour moteurs à explosion  
U затискні патрони [частини машин] 070194
E chucks [parts of machines]  
F mandrins [parties de machines]  
U збирачі накипу для котлів парових машин 070110
E scale collectors for machine boilers  
F collecteurs d'incrustations pour chaudières de machines  
U зварювальні апарати газові / паяльні апарати газові 070503
E soldering apparatus, gas-operated / welding apparatus, gas-operated  
F appareils à souder à gaz  
U зварювальні машини електричні 070349
E welding machines, electric  
F machines électriques à souder  
U згинальні верстати 070104
E bending machines  
F cintreuses  
U згрібальні машини 070324
E raking machines  
F râteleuses  
U зернові сепаратори 070169
E grain separators  
F égreneuses  
U зернозбиральні комбайни 070270
E reapers and threshers  
F moissonneuses-batteuses  
U з'єднувальні деталі [частини двигунів] 070118
E joints [parts of engines] / sealing joints [parts of engines]  
F joints [parties de moteurs]  
U з'єднувачі валів [машини] 070001
E shaft couplings [machines]  
F accouplements d'arbres [machines]  
U змішувальні машини 070026
E mixing machines  
F malaxeurs  
U змішувачі [машини] 070267
E mixers [machines]  
F mixeurs  
U змішувачі електричні на побутові потреби 070444
E blenders, electric, for household purposes  
F émulseurs électriques à usage domestique  
U зубчасті механізми машин 070335
E machine wheelwork  
F rouages de machines  
U зчеплення, крім призначених для наземних транспортних засобів 070385
E couplings, other than for land vehicles  
F accouplements autres que pour véhicules terrestres  
126 - 150 з 546 записів