Клас 7

Завантажити перелік у текстовому файлі

Машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); зчеплення та трансмісії (крім призначених для наземного транспорту); сільськогосподарське знаряддя, крім з ручним приводом; інкубатори для яєць; торговельні автомати

106 - 120 з 546 записів
Назва товару Базовий номер
U друкарські машини 070378
E typographic machines  
F machines typographiques  
U друкарські преси 070303
E typographic presses  
F presses typographiques  
U друкарські форми 070217
E printing plates  
F planches pour l'impression  
U друкувальні валики для машин 070220
E printing rollers for machines  
F rouleaux d'imprimerie [machines]  
U друкувальні верстати 070219
E printing presses  
F presses d'imprimerie  
U друкувальні машини 070218
E printing machines  
F machines à imprimer  
U друкувальні циліндри 070140
E printing cylinders  
F cylindres d'imprimerie  
U ежектори 070170
E ejectors  
F éjecteurs  
U економайзери для двигунів 070400
E fuel economisers for motors and engines  
F économiseurs de carburant pour moteurs  
U екскаватори 070184
E excavators  
F excavateurs  
U електричні апарати для ущільнювання пластмаси [пакування] 070541
E electrical apparatus for sealing plastics [packaging]  
F appareils électriques pour souder des emballages en matières plastiques  
U електричні зварювальні апарати 070526
E electric welding apparatus  
F appareils de soudure électrique  
U електричні молоти 070489
E electric hammers  
F marteaux électriques  
U електрогенератори 070171
E generators of electricity  
F générateurs d'électricité  
U електродвигуни, крім призначених для наземних транспортних засобів 070452
E motors, electric, other than for land vehicles  
F moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres  
106 - 120 з 546 записів