Клас 7

Завантажити перелік у текстовому файлі

Машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); зчеплення та трансмісії (крім призначених для наземного транспорту); сільськогосподарське знаряддя, крім з ручним приводом; інкубатори для яєць; торговельні автомати

Назва товару Базовий номер
U підшипники [частини машин] 070130
E bearings [parts of machines]  
F coussinets [parties de machines]  
U підшипники для трансмісійних валів 070290
E bearings for transmission shafts  
F paliers pour arbres de transmission  
U підшипники кулькові 070049
E ball-bearings  
F roulements à billes / butées à billes / paliers à billes  
U підшипники роликові 070338
E roller bearings  
F roulements à rouleaux / roulements à aiguilles  
U підшипникові опори для машин 070091
E bearing brackets for machines  
F chaises de paliers [machines]  
U пістолети [інструменти, що використовують вибухівку] 070477
E guns [tools using explosives]  
F pistolets [outils à cartouches explosives]  
U пістолети-розпилювачі фарби 070298
E spray guns for paint  
F pistolets pour la peinture  
U плуги 070028
E ploughs  
F charrues  
U плуги для видаляння дерну 070148
E turf removing ploughs  
F dégazonneuses  
U плугові лемеші 070100
E ploughshares  
F socs / socs de charrues  
U пневматичні машини 070392
E compressed air machines  
F machines à air comprimé  
U пневматичні молоти 070249
E pneumatic hammers  
F marteaux pneumatiques  
U пневматичні насоси 070393
E compressed air pumps  
F pompes à air comprimé  
U пневматичні пістолети для видавлювання мастик 070456
E compressed air guns for the extrusion of mastics  
F pistolets à air comprimé pour l'extrusion de mastics  
U пневматичні транспортери 070304
E pneumatic transporters  
F transporteurs pneumatiques  
U пневматичні трубопровідні транспортери 070370
E pneumatic tube conveyors / tube conveyors, pneumatic  
F installations pneumatiques de transport par tubes  
U повітровсмоктувальні машини 070398
E air suction machines  
F machines d'aspiration d'air  
U повітродувні машини 070534
E blowing machines  
F machines soufflantes  
U повітродувні машини або вентилятори для ущільнювання, всмоктування і переміщування зерна 070203
E blowing machines for the compression, sucking and carrying of grain / blowing machines or fans for the compression, sucking and carrying of grain / fans for the compression, sucking and carrying of grain  
F souffleries pour la compression, l'aspiration et le transport des grains  
U повітродувні машини для стискання, всмоктування і переміщування газів 070199
E blowing machines for the compression, exhaustion and transport of gases  
F souffleries pour la compression, l'aspiration et le transport des gaz  
U повітряні конденсатори 070011
E air condensers  
F condenseurs à air  
U повітряні насоси [гаражне устатковання] 070310
E air pumps [garage installations]  
F pompes à air [installations de garages]  
U подавачі паперу [друкування] 070246
E paper feeders [printing]  
F margeurs [imprimerie]  
U подрібнювачі кухонні електричні 070256
E crushers for kitchen use, electric  
F broyeurs de cuisine électriques  
U подрібнювачі сміття [відходів] [машини] 070414
E garbage [waste] disposals / garbage disposals / waste disposals / waste disposers [machines]  
F broyeurs d'ordures  
U полільні машини 070344
E weeding machines  
F machines à sarcler  
U поршні [частини машин або двигунів] 070302
E pistons [parts of machines or engines]  
F pistons [parties de machines ou de moteurs]  
U поршні амортизаторів [частини машин] 070395
E shock absorber plungers [parts of machines] / dashpot plungers [parts of machines] / plunger pistons  
F pistons d'amortisseurs [parties de machines]  
U поршні двигунів 070274
E pistons for engines  
F pistons de moteurs  
U поршні циліндрів 070197
E pistons for cylinders  
F pistons de cylindres  
U посудомийні машини 070231
E dishwashers  
F machines à laver la vaisselle  
U правильні машини / апарати для механічного обробляння 070159
E trimming machines / apparatus for dressing / apparatus for machining  
F dresseuses  
U пральні машини 070234
E washing machines [laundry]  
F lave-linge / machines à laver le linge  
U пральні машини, що приводяться в дію монетами 070236
E coin-operated washing machines  
F machines à laver à prépaiement  
U прасувальні машини 070328
E ironing machines  
F repasseuses  
U прасувальні преси 070240
E smoothing presses  
F lisseuses  
U преси [машини промислові] 070316
E presses [machines for industrial purposes]  
F presses [machines à usage industriel]  
U преси для вина 070102
E wine presses  
F pressoirs à vin  
U преси для кормів 070195
E fodder presses  
F presses à fourrage  
U преси для фруктів електричні на побутові потреби 070460
E fruit presses, electric, for household purposes  
F presse-fruits électriques à usage ménager  
U пристрої для відчиняння вікон гідравлічні 070547
E window openers, hydraulic  
F dispositifs hydrauliques pour l’ouverture de fenêtres  
U пристрої для відчиняння вікон електричні 070545
E window openers, electric  
F dispositifs électriques pour l’ouverture de fenêtres  
U пристрої для відчиняння вікон пневматичні 070549
E window openers, pneumatic  
F dispositifs pneumatiques pour l’ouverture de fenêtres  
U пристрої для відчиняння дверей гідравлічні 070515
E door openers, hydraulic  
F dispositifs hydrauliques pour l'ouverture de portes  
U пристрої для відчиняння дверей електричні 070539
E door openers, electric  
F dispositifs électriques pour l'ouverture des portes  
U пристрої для відчиняння дверей пневматичні 070520
E door openers, pneumatic  
F dispositifs pneumatiques pour l'ouverture de portes  
U пристрої для в'язання сіна 070058
E binding apparatus for hay / trussing apparatus for hay  
F botteleuses  
U пристрої для зачиняння вікон гідравлічні 070548
E window closers, hydraulic  
F dispositifs hydrauliques pour la fermeture de fenêtres  
U пристрої для зачиняння вікон електричні 070546
E window closers, electric  
F dispositifs électriques pour la fermeture de fenêtres  
U пристрої для зачиняння вікон пневматичні 070550
E window closers, pneumatic  
F dispositifs pneumatiques pour la fermeture de fenêtres