Клас 8

Завантажити перелік у текстовому файлі

Ручні інструменти і знаряддя, інструменти з ручним приводом; ножі, виделки, ложки; холодна зброя; бритви

136 - 150 з 252 записів
Назва товару Базовий номер
U ножі для копит [ратиць] 080132
E farriers' knives  
F rogne-pied  
U ножі для луски 080095
E scaling knives  
F écaillères [couteaux]  
U ножі для піци неелектричні 080249
E pizza cutters, non-electric  
F coupe-pizza non électriques  
U ножі для щеплювання 080134
E grafting tools [hand tools]  
F greffoirs  
U ножі криві 080133
E paring knives  
F tranchets  
U ножі мисливські 080053
E hunting knives  
F couteaux de chasse  
U ножі м'ясницькі 080077
E cleavers  
F couperets  
U ножі садові криві 080188
E bill-hooks  
F serpes  
U ножі складані 080046
E penknives  
F canifs  
U ножі* 080205
E knives*  
F couteaux*  
U ножові вироби 080078
E cutlery*  
F coutellerie*  
U обценьки [ручні інструменти] 080034
E nail drawers [hand tools]  
F pieds-de-biche [outils]  
U овочеподрібнювачі [овочерізки тонкого різання] 080073
E vegetable slicers / vegetable knives / vegetable shredders  
F coupe-légumes  
U овочерізки 080136
E vegetable choppers  
F hache-légumes  
U очкувальні ножі 080099
E budding knives  
F écussonnoirs  
136 - 150 з 252 записів