Клас 8

Ручне знаряддя та інструменти; ножі, виделки, ложки; холодна зброя; бритви

Назва товару Базовий номер
U садові ножі 080146
E pruning knives  
F serpettes  
U сапи [ручні інструменти] 080185
E hoes [hand tools]  
F sarcloirs  
U свердла [ручні інструменти] 080194
E augers [hand tools]  
F tarieres [outils]  
U свердла порожняві [частини ручних інструментів] 080108
E hollowing bits [parts of hand tools]  
F evidoirs  
U свердлики [ручні інструменти] 080124
E gimlets [hand tools]  
F forets [outils] / vrilles [outils]  
U свердлові патрони [ручні інструменти] 080218
E drill holders [hand tools]  
F porte-forets [outils]  
U секатори 080097
E pruning scissors / secateurs  
F secateurs  
U серпи 080189
E sickles  
F faucilles  
U сікачі [ножі] / шатківниці 080138
E choppers [knives]  
F hachoirs [couteaux]  
U сільськогосподарське ручне знаряддя 080200
E agricultural implements, hand-operated  
F instruments agricoles a main actionnes manuellement  
U скибкорізки сирні неелектричні 080248
E cheese slicers, non-electric  
F tranchoirs a fromage non electriques  
U скребкові ручні інструменти 080237
E scraping tools [hand tools]  
F racloirs / ratissoires / ripes  
U сокири 080069
E axes  
F cognees / haches  
U сокири для довбання отворів 080030
E holing axes / mortise axes  
F besaigues / bisaigues  
U сокирки 080137
E hatchets  
F hachettes