Клас 8

Ручне знаряддя та інструменти; ножі, виделки, ложки; холодна зброя; бритви

Назва товару Базовий номер
U сокирки бондарські 080139
E hoop cutters [hand tools]  
F hachottes  
U столове срібло [ножі, виделки, ложки] 080203
E silver plate [knives, forks and spoons]  
F argenterie [coutellerie, fourchettes et cuillers]  
U столові набори [ножі, виделки, ложки] 080059
E table cutlery [knives, forks and spoons] / tableware [knives, forks and spoons]  
F couverts [coutellerie, fourchettes et cuillers]  
U струги 080049
E drawing knives  
F planes  
U ступи для подрібнювання 080163
E mortars for pounding  
F mortiers pour le pilage  
U стусла [ручні інструменти] 080253
E mitre [miter (Am.)] boxes [hand tools]  
F boites a onglets  
U тавра 080122
E branding irons  
F fers a marquer au feu  
U тесла [інструменти] 080141
E adzes [tools]  
F herminettes [outils]  
U теслярські свердла 080104
E carpenters' augers  
F esserets  
U товкачі [ручні інструменти] / трамбівки [ручні інструменти] 080172
E pestles for pounding / rammers [hand tools]  
F pilons [outils]  
U токарні різці круглі [ручні інструменти] 080161
E braiders [hand tools]  
F molettes [outils]  
U точила сталеві 080037
E knife steels / sharpening steels  
F fusils a aiguiser  
U точильні камені 080003
E sharpening stones  
F pierres a affuter / pierres a aiguiser  
U трамбівки для ущільнювання ґрунту [ручне знаряддя] 080083
E earth rammers [hand tools]  
F dames [outils de paveurs] / demoiselles [outils de paveurs] / hies  
U тріскачки [ручні інструменти] 080065
E ratchets [hand tools]  
F cliquets [outils]