Клас 8

Завантажити перелік у текстовому файлі

Ручні інструменти і знаряддя, інструменти з ручним приводом; ножі, виделки, ложки; холодна зброя; бритви

Назва товару Базовий номер
U льодоруби 080128
E ice picks  
F piolets à glace  
U манікюрні набори 080231
E manicure sets  
F trousses de manucures  
U манікюрні набори електричні 080243
E manicure sets, electric  
F nécessaires de manucure électriques  
U мастихіни 080013
E palette knives  
F amassettes  
U мачете 080154
E machetes  
F machettes  
U машинки особисті електричні або неелектричні для стриження волосся 080219
E hair clippers for personal use, electric and non-electric  
F tondeuses pour la coupe des cheveux, électriques et non électriques  
U мечі [шпаги] 080208
E swords  
F épées  
U мітчики [ручні інструменти] 080193
E taps [hand tools]  
F tarauds [outils]  
U молоти ковальські [ручні] 080157
E sledgehammers  
F masses [maillets] / maillets  
U молотки [ручні інструменти] 080156
E hammers [hand tools]  
F marteaux [outils]  
U молотки каменярські 080158
E masons' hammers  
F massettes [marteaux]  
U мотики [ручні інструменти] 080142
E mattocks  
F hoyaux  
U мотики виноградарські [ручні інструменти] 080234
E ditchers [hand tools]  
F fossoirs [outils]  
U мулярські лопатки 080087
E trowels  
F truelles  
U м'ясорубки [ручні інструменти] 080236
E mincing knives [hand tools] / fleshing knives [hand tools] / meat choppers [hand tools]  
F hache-viande [outils]  
U набори педикюрних інструментів 080106
E pedicure sets  
F trousses de pédicures  
U надфілі 080005
E needle files  
F limes à aiguilles  
U наждачні круги 080226
E emery grinding wheels  
F meules en émeri  
U наждачні напилки 080257
E emery files  
F limes émeri  
U наждачні пилочки для нігтів 080267
E emery boards  
F limes émeri en carton  
U напилки [інструменти] 080227
E files [tools]  
F limes  
U нарізувальні головки [плашки] для виготовляння різьби [ручні інструменти] 080066
E dies [hand tools] / screw stocks [hand tools] / screw-thread cutters [hand tools]  
F filières [outils]  
U насоси* ручні 080245
E hand pumps*  
F pompes à main*  
U натягачі для дроту металевого [ручні інструменти] 080263
E metal wire stretchers [hand tools]  
F tendeurs de fils métalliques [outils]  
U натягачі для стрічок металевих [ручні інструменти] 080160
E metal band stretchers [hand tools]  
F tendeurs de bandes métalliques [outils]  
U несесери з приладдям для гоління 080166
E shaving cases  
F nécessaires de rasage  
U ножиці [машинки ручні] для стриження худоби 080033
E cattle shearers  
F tondeuses pour le bétail  
U ножиці для ґнотів 080164
E wick trimmers [scissors]  
F mouchettes [ciseaux]  
U ножиці для металу 080060
E shears  
F cisailles / forces [ciseaux]  
U ножиці для стриження [ручні інструменти] 080223
E shearers [hand instruments]  
F tondeuses [instruments à main]  
U ножиці садові 080098
E pruning shears  
F échenilloirs  
U ножиці садові для гілок дерев 080100
E tree pruners  
F élagueurs  
U ножиці садові криві 080112
E border shears  
F fauchettes  
U ножиці* 080040
E scissors*  
F ciseaux*  
U ножі [добувачки] консервні неелектричні 080169
E can openers, non-electric / tin openers, non-electric  
F ouvre-boîtes non électriques  
U ножі для копит [ратиць] 080132
E farriers' knives  
F rogne-pied  
U ножі для луски 080095
E scaling knives  
F écaillères [couteaux]  
U ножі для піци неелектричні 080249
E pizza cutters, non-electric  
F coupe-pizza non électriques  
U ножі для щеплювання 080134
E grafting tools [hand tools]  
F greffoirs  
U ножі криві 080133
E paring knives  
F tranchets  
U ножі мисливські 080053
E hunting knives  
F couteaux de chasse  
U ножі м'ясницькі 080077
E cleavers  
F couperets  
U ножі садові криві 080188
E bill-hooks  
F serpes  
U ножі складані 080046
E penknives  
F canifs  
U ножі* 080205
E knives*  
F couteaux*  
U ножові вироби 080078
E cutlery*  
F coutellerie*  
U обценьки [ручні інструменти] 080034
E nail drawers [hand tools]  
F pieds-de-biche [outils]  
U овочеподрібнювачі [овочерізки тонкого різання] 080073
E vegetable slicers / vegetable knives / vegetable shredders  
F coupe-légumes  
U овочерізки 080136
E vegetable choppers  
F hache-légumes  
U очкувальні ножі 080099
E budding knives  
F écussonnoirs