Клас 8

Завантажити перелік у текстовому файлі

Ручні інструменти і знаряддя, інструменти з ручним приводом; ножі, виделки, ложки; холодна зброя; бритви

76 - 90 з 252 записів
Назва товару Базовий номер
U коловороти свердлильні 080199
E breast drills  
F vilebrequins [outils]  
U коминкові міхи [ручне знаряддя] 080255
E fireplace bellows [hand tools]  
F soufflets pour cheminées [instruments à main]  
U конопатки 080045
E caulking irons  
F fers à calfater  
U копачі [ручне знаряддя] 080204
E diggers [hand tools]  
F arracheuses [outils]  
U копили шевські 080056
E lasts [shoemakers' hand tools]  
F formes pour chaussures [outils de cordonniers] / formes pour souliers [outils de cordonniers]  
U копри [ручні інструменти] 080211
E rams [hand tools]  
F béliers [outils]  
U коси 080113
E scythes  
F faux  
U коси з коротким кіссям 080183
E hainault scythes  
F sapes [petites faux]  
U косинці [ручні інструменти] 080017
E squares [hand tools]  
F équerres [outils]  
U кочерги 080181
E fire irons  
F ringards [tisonniers] / tisonniers  
U кусачки для нігтів електричні або неелектричні 080221
E nail clippers, electric or non-electric  
F coupe-ongles électriques ou non électriques  
U леза [ручні інструменти] 080149
E blades [hand tools]  
F lames [outils]  
U леза бритв 080148
E razor blades  
F lames de rasoirs  
U леза для рубанків 080119
E blades for planes  
F fers de guillaumes  
U леза ножиць 080061
E shear blades  
F lames de cisailles  
76 - 90 з 252 записів